ဆးနွင့္ ေဆးပစၥည္းမ်ား၊ Reagents မ်ား၊ အိမ္သာခြက္နွင့္ ပိုက္အစံုဝယ္ယူရန္နွင့္ မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရး စာအုပ္မ်ားရုိက္နွိပ္ရန္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါ

တည်နေရာ :
Sector :
Buyer : 0
Type :
၀ယ်ယူလိုသည့်အကြောင်း အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
MINISTRY OF HEALTH AND SPORTS
အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း
က်န္္းမာေရးနွင့္ အားကစားဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန၊ ဝယ္ယူျဖန္႔ျဖဴးေရးဌာနခြဲသည္ ျပည္သူလူထု က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈစီမံခ်က္မ်ားမွ လိုအပ္ေသာေဆးနွင့္ ေဆးပစၥည္းမ်ား၊ Reagents မ်ား၊ အိမ္သာခြက္နွင့္ ပိုက္အစံုဝယ္ယူရန္နွင့္ မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရး စာအုပ္မ်ားရုိက္နွိပ္ရန္အတြက္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါ ေခၚယူအပ္ပါသည္။
တင္ဒါစည္မ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားကို ညႊန္ၾကားေရးမွဴး(ဝယ္ယူျဖန္႔ျဖဴးေရး)၊ ျပည္သူ႔က်န္မာေရးဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမွတ္(၄၇)၊ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္းေမးျမန္းနိုင္ပါသည္။
ေဈးႏႈန္းတင္သြင္းလႊာပံုစံမ်ားစတင္ေရာင္းခ်မည့္ရက္ - ၁၅-၈-၂၀၁၆ ရက္
တင္ဒါပိတ္မည့္ရက္နွင့္ခ်ိန္ - ၃၀-၈-၂၀၁၆ ရက္ ၊ မြန္းလြဲ ၂ နာရီ
ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္း - ၀၆၇-၄၃၁၁၈၁၊ ၀၆၇-၄၃၁၀၅၈
ဝယ္ယူျဖန္႔ျဖဴးေရးဌာနခြဲ
ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန
၀ယ်ယူမည့် ဖွင့်ရက် / ပိတ်ရက်
Opening Date 15-Aug-2016 | Mon
Closing Date 30-Aug-2016 | Tue
Expire In Coming 1 day
ဆက်သွယ်ရန်
0
Scroll