ပရိေဘာဂ ႏွင့္ စက္ပစၥည္းမ်ား အသစ္ဝယ္ယူမည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

တည်နေရာ  :

Sector    :

Buyer     :0

Type    :
၀ယ်ယူလိုသည့်အကြောင်း အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန
ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန
ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕
ရက္စြဲ၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ (၂၄) ရက္

အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

(၁) ကခ်င္ျပည္နယ္ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနရံုးမ်ားတြင္ အသံုးျပဳရန္အတြက္ ပရိေဘာဂ ႏွင့္ စက္ပစၥည္းမ်ား အသစ္ဝယ္ယူမည္ျဖစ္ပါသည္။

(၂) အဆိုပါ ပရိေဘာဂ ႏွင့္ စက္ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းေဆာင္ရြက္လိုေသာ ကုမၸဏီမ်ား အေနျဖင့္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါတင္သြင္းႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား သိရွိလိုပါက ကခ်င္ျပည္နယ္ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွဴးရံုးသို႕ ရံုးခ်ိန္အတြင္း လူကိုယ္တိုင္လာေရာက္၍ျဖစ္ေစ၊ ဖုန္း ၀၇၄-၂၂၃၄၂၊ ၂၂၃၀၇ တို႕ကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါေၾကာင္း အသိေပးေၾကညာအပ္ပါသည္။

တင္ဒါပံုစံစတင္ေရာင္းခ်မည့္ရက္ - ၁၅ - ၁၁ - ၂၀၁၆ ရက္
တင္ဒါပိတ္မည့္ရက္/ အခ်ိန္ - ၁၅ - ၁၂ - ၂၀၁၆ ရက္၊ ညေန ၄း၃၀ နာရီ

တင္ဒါေခၚယူေရးႏွင့္ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕
 
၀ယ်ယူမည့် ဖွင့်ရက် / ပိတ်ရက်
Opening Date     : 15-Nov-2016 | Tue

Closing Date       : 15-Dec-2016 | Thu

Expire In        : Coming 1 day
 
ဆက်သွယ်ရန်
0