ပို႕ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါ ေခၚယူျခင္း

တည်နေရာ :
Sector :
Buyer : 0
Type :
၀ယ်ယူလိုသည့်အကြောင်း အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
၁။ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္ စက္မႈအင္ဂ်င္နီယာဌာနတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ တင္ဒါေပးသြင္းရန္ ဖိတ္ေခၚပါသည္။

(က) လုပ္ငန္းအေၾကာင္းအရာ ဆဒၵန္ေရယာဥ္၏ ကိုယ္ထည္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ျခင္းလုပ္ငန္း
အေရအတြက္ 1 Lot
(ခ) လုပ္ငန္းအေၾကာင္းအရာ ဆဒၵန္ေရယာဥ္၏ အင္ဂ်င္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ျခင္းလုပ္ငန္း
အေရအတြက္ 1 Lot
(ဂ) လုပ္ငန္းအေၾကာင္းအရာ ဆဒၵန္ေရယာဥ္၏ လွ်ပ္စစ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ျခင္းလုပ္ငန္း
အေရအတြက္ 1 Lot

တင္ဒါပိတ္ရက္ႏွင့္အခ်ိန္ - ၂၉-၃-၂၀၁၆ ရက္ ၁၂း၃၀ နာရီ

၂။ တင္ဒါပံုစံမ်ားကို ၁၅-၃-၂၀၁၆ ရက္မွစ၍ ရံုးခ်ိန္အတြင္း ဝယ္ယူႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို စီမံေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းဌာနခြဲ ဖုန္း-၀၁-၈၆၁၀၂၂၅သို႕ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းစံုစမ္းႏိုင္ပါသည္။ တင္ဒါပံုစံ တရားဝင္ ဝယ္ယူထားသူမ်ားထံမွ တင္ဒါကိုသာ လက္ခံပါမည္။

စီမံေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းဌာနခြဲ
သိမ္ျဖဴအေဘၤာက်င္းဝင္း
အမွတ္ ၅၅၇/၅၅၉၊ ကမ္းနားလမ္း၊ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
ဖုန္း-၀၁-၈၆၁၀၂၂၅
၀ယ်ယူမည့် ဖွင့်ရက် / ပိတ်ရက်
Opening Date 15-Mar-2016 | Tue
Closing Date 29-Mar-2016 | Tue
Expire In Coming 1 day
ဆက်သွယ်ရန်
0
Scroll