ပင္မရံုးအေဆာက္အအံုႏွင့္ ေရစင္ျပဳျပင္ျခင္း အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

တည်နေရာ  :

Sector    :

Buyer     :0

Type    :
၀ယ်ယူလိုသည့်အကြောင်း အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန
ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန
ေျမာင္းျမခရိုင္ရံုးႏွင့္ နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕နယ္ရံုးမ်ားျပင္ဆင္ရန္
အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

၁။ ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာနတို႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္ လူမႈအေျချပဳဗဟိုဌာန (Community Centry) အျဖစ္ အဆင့္ျမွင့္တင္ႏိုင္ရန္ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာနပိုင္ ေအာက္ပါရံုးမ်ားကို ျပင္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္လိုေသာ ကုမၸဏီမ်ားမွ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ ေစ်းႏႈန္းလႊာမ်ားတင္သြင္းၾကရန္ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။
(က) ေျမာင္းျမခရိုင္ရံုး - ပင္မရံုးအေဆာက္အအံုျပဳျပင္ျခင္း
(ခ) နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕နယ္ရံုး - ပင္မရံုးအေဆာက္အအံုႏွင့္ ေရစင္ျပဳျပင္ျခင္း

၂။ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါမ်ားကို ၁၃-၉-၂၀၁၆ ရက္မွ ၁၆-၉-၂၀၁၆ ရက္ ရံုးခ်ိန္အတြင္း ဝယ္ယူၿပီး ၂၃-၉-၂၀၁၆ ရက္ ညေန ၃ နာရီအတြင္း ေနာက္ဆံုးထား၍ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လိပ္စာသို႕ တင္သြင္းၾကပါရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။ သတ္မွတ္ခ်ိန္ ကာလထက္ ေက်ာ္လြန္ေသာ တင္ဒါမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည္မဟုတ္ပါ။

၃။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိလိုပါက ေအာက္ပါလိပ္စာအတိုင္း စံုစမ္းႏိုင္ပါသည္ -

ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန၊ ေျမာင္းျမခရိုင္ရံုး၊
ျမရတနာရပ္ကြက္(ဘုရားေခ်ာင္း)၊ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕။
ဖုန္း- ၀၄၂-၇၀၁၉၀၊ ၀၉-၄၉၇၁၆၅၅၅
ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန၊ နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕နယ္ရံုး၊
နတ္ေမာက္-မေကြးလမ္း၊ (၄)ရပ္ကြက္၊ နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕။
ဖုန္း- ၀၆၃-၆၉၀၉၄၊ ၀၉-၉၇၇၂၉၇၂၁၉
 
၀ယ်ယူမည့် ဖွင့်ရက် / ပိတ်ရက်
Opening Date     : 13-Sep-2016 | Tue

Closing Date       : 23-Oct-2016 | Sun

Expire In        : Coming 1 day
 
ဆက်သွယ်ရန်
0