ပဲခူးၿမိဳ႕တြင္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါ

တည်နေရာ  :

Sector    :

Buyer     :0

Type    :
၀ယ်ယူလိုသည့်အကြောင်း အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
သယံဇာတနွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ၾကီးဌာန၊
ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာန၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊
တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္
အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

၁။ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာန၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးရုံး၊ ပဲခူးျမိဳ႔တြင္ေအာက္ေဖာ္ျပပါ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္အတြက္ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳ လိုင္စင္ရလုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွတင္ဒါတင္သြင္းရန္ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။
၂။ တည္ေနရာ - ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး၊ ပဲခူးျမိဳ႔ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာနဝင္းအတြင္း
လုပ္ငန္း - ဝန္ထမ္းေနအိမ္ ၄ ခန္း(၂)၉၆`×၃၄`×၂၃`(RC)
၃။တင္ဒါေလွ်ာက္လႊာပိတ္မည့္ရက္ - ၂၉-၇-၂၀၁၆ရက္ (ေသာၾကာေန႔)
၄။တင္ဒါစိစစ္ေရြးခ်ယ္မည့္ရက္ - ၃-၈-၂၀၁၆ရက္ (ဗုဒၶဟူးေန႔)
၅။တင္ဒါစိစစ္ေရြးခ်ယ္မည့္အခ်ိန္ - နံနက္ ၁၀း၀၀နာရီ
၆။တင္ဒါစိစစ္ေရြးခ်ယ္မည့္ေနရာ - ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးရုံးေအာင္ေျမသာရပ္ကြက္၊ ပဲခူးျမိဳ႔၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး
၇။ တင္ဒါနွင့္ပတ္သက္သည့္ လိုအပ္ေသာစည္းကမ္းခ်က္မ်ား၊ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားနွင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါဌာနတြင္ ၃၀-၆-၂၀၁၆ရက္မွစ၍ ရုံးခ်ိန္အတြင္း လာေရာက္စံုစမ္းဝယ္ယူနိုင္ပါသည္။
ညႊန္ၾကားေရးမွဴးရုံး
ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာန၊ ပဲခူးတို္င္းေဒသၾကီး၊ ပဲခူးျမိဳ႔၊
ဖုန္း - 052-2201085
 
၀ယ်ယူမည့် ဖွင့်ရက် / ပိတ်ရက်
Opening Date     : 30-Jun-2016 | Thu

Closing Date       : 29-Jul-2016 | Fri

Expire In        : Coming 1 day
 
ဆက်သွယ်ရန်
0