မြးျမဴေရးႏွင့္ကုသေရးဦးစီးဌာနမွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ဝယ္ယူရန္အတြက္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

တည်နေရာ :
Sector :
Buyer : 0
Type :
၀ယ်ယူလိုသည့်အကြောင်း အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ကုသေရးဦးစီးဌာနမွ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ Pick Up (၂)စီးအား ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္၀ယ္ယူလုိပါ၍ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါမ်ား တင္သြင္းရန္ ေၾကာ္ျငာအပ္ပါသည္။

(က) တင္ဒါေလွ်ာက္လႊာေရာင္းခ်မည့္ - ၄-၈-၂၀၁၇ ရက္ (႐ံုးခ်ိန္)ရက္
(ခ) တင္ဒါပိတ္မည့္ရက္/အခ်ိန္ - ၃၀-၈-၂၀၁၇ရက္ (၁၆း၃၀)
(ဂ) ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ/ဖုန္းနံပါတ္ - ေမြးျမဴေရးႏွင့္ကုသေရးဦးစီးဌာန မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး႐ံုး လမ္း

ငါးသြယ္အ၀ုိင္းအနီး၊ မေကြးၿမိဳ႕၊ ၀၆၃-၂၀၂၅၅၅၁၊ ၀၉-၂၅၉၁၉၇၅၀၀
၀ယ်ယူမည့် ဖွင့်ရက် / ပိတ်ရက်
Opening Date 04-Aug-2017 | Fri
Closing Date 30-Aug-2017 | Wed
Expire In Coming 1 day
ဆက်သွယ်ရန်
0
Scroll