ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေ ရးအဖြဲ႔မ်ားတြင္ လိုအပ္ခ်က္ရိွေသာ ေရပုတ္စုပ္ယာဥ္(၁၁)စီးအား ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ ၀ယ္ယူလိုပါသျဖင့္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

တည်နေရာ  :

Sector    :

Buyer     :0

Type    :
၀ယ်ယူလိုသည့်အကြောင်း အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

၁။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ ကြပ္ကဲမႈေအာက္ရိွ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေ
ရးအဖြဲ႔မ်ားတြင္ လိုအပ္ခ်က္ရိွေသာ ေရပုတ္စုပ္ယာဥ္(၁၁)စီးအား ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ ၀ယ္ယူလိုပါ
သည္။

၂။ ေရာင္းခ်လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ တင္ဒါ အာမခံေၾကးေပးသြင္း၍ ၂၇ - ၂ - ၂၀၁၇ ရက္(တနလၤာေန႔)
နံနက္ ၁၀း၀၀ နာရီ ေနာက္ဆံုးထား၍ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႕နယ္ ၊ (၆၁)ရပ္ကြက္ ၊ ရန္ကုန္တို
င္း ေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ရံုးသို႔ လာေရာက္၍ တင္ဒါတင္သြင္းႏိုင္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္း - ၀၉ - ၂၀၄၂၇၅၉ ၊ ၀၉ - ၂၅၀၀၆၂၈၈၄။
 
၀ယ်ယူမည့် ဖွင့်ရက် / ပိတ်ရက်
Opening Date     : 14-Feb-2017 | Tue

Closing Date       : 27-Feb-2017 | Mon

Expire In        : Coming 1 day
 
ဆက်သွယ်ရန်
0