မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးစည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါ(Open Tender) ေခၚယူျခင္း

တည်နေရာ  :

Sector    :

Buyer     :0

Type    :
၀ယ်ယူလိုသည့်အကြောင်း အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးစည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕
အိတ္ဖြင့္တင္ဒါ(Open Tender) ေခၚယူျခင္း

၁။ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ၊ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ားတြင္ အသံုးျပဳရန္အတြက္ ေအာက္
ေဖာ္ျပပါ ယာဥ္စက္ယႏၱရားမ်ားအား ျမန္မာက်ပ္ေငြက်ပ္ျဖင့္ ၀ယ္ယူလိုပါသည္။

စဥ္ အမ်ိဳးအစား အေရအတြက္
(က) Dump Truck (Skat & Lifan) (၁၄) စီး
( ခ ) Backhoe ( ၃ တန္ / ၃.၅ တန္) ( ၁ ) စီး
( ဂ ) ေရပုပ္စုပ္ယာဥ္ (ေဒါင္ဖန္း) ( ၁ ) စီး
တင္ဒါေလွ်ာက္လႊာပိတ္မည့္ရက္ - ၂၄ - ၃ - ၂၀၁၇ ရက္
တင္ဒါေလွ်ာက္လႊာပိတ္မည့္အခ်ိန္ - ညေန ၄း၃၀ နာရီ

၂။ တင္ဒါေလွ်ာက္လႊာပံုစံမ်ားကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဌာန တြင္ ၁၇ - ၃ - ၂၀၁၇ ရက္မွစ၍ ရံုးခ်ိ
န္အတြင္း ရယူႏိုင္ပါသည္။

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕
ျပည္ေတာ္သာလမ္း ၊ မေကြးၿမိဳ႕။
ဖုန္း - ၀၆၃ - ၂၆၂၅၃ ၊ ၀၆၃ - ၂၆၃၉၈
E-mail - [email protected]
 
၀ယ်ယူမည့် ဖွင့်ရက် / ပိတ်ရက်
Opening Date     : 17-Mar-2017 | Fri

Closing Date       : 24-Mar-2017 | Fri

Expire In        : Coming 1 day
 
ဆက်သွယ်ရန်
0