မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ စိတ္၀င္စားသူျပည္တြင္း လုပ္ငန္းရွင္ (Main Contractors) မ်ားအား ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္း

တည်နေရာ :
Sector :
Buyer : 0
Type :
၀ယ်ယူလိုသည့်အကြောင်း အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး
လႊတ္ေတာ္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္
စိတ္၀င္စားသူျပည္တြင္း လုပ္ငန္းရွင္ (Main Contractors) မ်ားအား
ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္း

၁။ ၂၀၁၆ - ၂၀၁၇ ႏွင့္ ၂၀၁၇ - ၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္မ်ား အတြင္းတြင္ (Architecture Design,
Structure Design ႏွင့္ MEP Design မ်ား ရိွၿပီး ျဖစ္သည့္ ခန္႔မွန္းေျခ ၾကမ္းခင္းဧရိယာ (၁၂၀၀၀၀)
စတုရန္းေပး ရိွေသာ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအံုတည္ေဆာက္ရန္ ျဖစ္ပါ
သည္။

၂။ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ အခမ္းအနားက်င္းပရာေနရာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ခမ္းနားစြာ တည္ဆာက္ရမည့္
အေဆာက္အအံုျဖစ္ပါသျဖင့္ ခန္းမက်ယ္ႀကီးမ်ားပါ၀င္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ႏွင့္အလားတူ
အေဆာက္အအံုမ်ားကို တည္ေဆာက္ဖူးသည့္ အေတြ႕အႀကံဳရိွရမည့္အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်
င္နီယာေကာင္စီ ၊ ျမန္မာႏိုုင္ငံဗိသုကာေကာင္စီ ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာအသင္းႏွင့္ ေဆာက္လု
ပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ ကုမၸဏီႏွင့္ ပညာရွင္၀န္ထမ္းမ်ား ျဖစ္ရပါမည္။

၃။ အဆိုျပဳလႊာမ်ားအား ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ တင္သြင္းလာေသာ ကုမၸဏီမ်ား၏ (Profile Tech-nical
Proposal) မ်ားအား ဦးစြာစိစစ္ေရြးခ်ယ္ၿပီး Technical Proposal ေအာင္ျမင္ေသာကုမၸဏီ၏ Profile
မ်ားအား ျပည့္စံုစြာတင္ျပရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

(က) အဆိုျပဳလႊာစတင္ေရာင္းခ်မည့္ရက္ - ၇ - ၂ - ၂၀၁၇ ရက္ နံနက္ ၉း၃၀ နာရီ

(ခ ) အဆိုျပဳလႊာေနာက္ဆံုးေရာင္းခ်မည့္ရက္ - ၁၇ - ၂ - ၂၀၁၇ ရက္ ညေန ၄ နာရီ

(ဂ ) အဆိုျပဳလႊာ ေရာင္းခ်မည့္ေနရာ - မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ရံုး ၊ မေကြးၿမိဳ႕ ။

မွတ္ခ်က္ ။ ။ အေသးစိတ္သိရိွလိုပါက မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ရံုးသို႔ ရံုးခ်ိန္အတြင္း လာ
ေရာက္ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္ပါသည္။ (ဖုန္း-၀၆၃-၂၈၆၃၆ ၊ ၀၆၃ - ၂၈၆၃၇ ၊ ၀၆၃ - ၂၅၀၂၅)

တင္ဒါေခၚယူေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္
၀ယ်ယူမည့် ဖွင့်ရက် / ပိတ်ရက်
Opening Date 07-Feb-2017 | Tue
Closing Date 17-Feb-2017 | Fri
Expire In Coming 1 day
ဆက်သွယ်ရန်
0
Scroll