လပြတၱာ၊ ေမာ္လၿမိဳင္ကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္တုိ႔အတြက္ လမ္းခင္းပစၥည္းမ်ားဝယ္ယူရန္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

တည်နေရာ :
Sector :
Buyer : 0
Type :
၀ယ်ယူလိုသည့်အကြောင်း အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန
လမ္းဦးစီးဌာန
ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး၊ လပြတၱာခရုိင္
အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း (တင္ဒါအမွတ္ - ၁/၂၀၁၇ - ၂၀၁၈)

၁။ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး၊ လပြတၱာခရုိင္ေအာက္ရွိ လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္တုိ႔မွ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ရရွိေသာ တုိင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စု ရန္ပုံေငြမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္ လမ္းတံတား လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လုိအပ္ေသာ လမ္းခင္းပစၥည္းမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းခြင္အေရာက္ ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ ဝယ္ယူလုိပါသည္။
လပြတၱာခရုိင္
လိုအပ္ေသာ လမ္းခင္းပစၥည္းမ်ား၏ အမ်ိဳးအစား၊ အေရအတြက္၊ ဝယ္ယူလုိသည့္ အေသးစိတ္စာရင္းႏွင့္ တင္ဒါစည္းကမ္းခ်က္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ လပြတၱာခရုိင္၊ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကာေရးမွဴး (ၿမိဳ႕ျပ) ရုံး၏ ေၾကာ္ျငာသင္ပုန္းတြင္ ၂၆.၆.၂၀၁၇ ရက္မွ စတင္ေဖာ္ျပထားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

တင္ဒါပိတ္မည့္ရက္ ႏွင့္ အခ်ိန္ - ၆-၇-၂၀၁၇ (ၾကာသာပေဒးေန႔ ) ညေန ၄:၃၀ နာရီ
တင္ဒါတင္ဖြင့္ မည့္ေနရာ - လပြတၱာခရုိင္၊ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးရုံး၊ လမ္းဦးစီးဌာန၊ လပြတၱာၿမိဳ႕သစ္(၃)မိုင္
တင္ဒါဖြင့္မည့္ရက္/ အခ်ိန္ - ၇-၇-၂၀၁၇ ေသာၾကာေန႔၊ နံနက္၁၀နာရီ
တင္ဒါေလွ်ာက္လႊာပုံစံႏွင့္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကုိ ေအာက္ေဖာ္ျပပါဌာနတြင္ ၂၇-၆-၂၀၁၇မွ စ၍ ရုံးခ်ိန္အတြင္း ဝယ္ယူစုံစမ္းႏုိင္ပါသည္။
တင္ဒါစီစစ္ေရြးခ်ယ္ေရးအဖဲြ႕
လပြတၱာခရုိင္၊ လမ္းဦးစီးဌာန၊ ဖုန္း၀၄၂-၈၃၀၄၇
၀ယ်ယူမည့် ဖွင့်ရက် / ပိတ်ရက်
Opening Date 26-Jun-2017 | Mon
Closing Date 05-Jul-2017 | Wed
Expire In Coming 1 day
ဆက်သွယ်ရန်
0
Scroll