လမ္းဦးစီးဌာနက လမ္းခင္းပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူရန္ အိတ္ဖြင့္ တင္ဒါေခၚ

တည်နေရာ  :

Sector    :

Buyer     :0

Type    :
၀ယ်ယူလိုသည့်အကြောင်း အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်

လမ္းဦးစီးဌာနက လမ္းခင္းပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူရန္ အိတ္ဖြင့္ တင္ဒါေခၚ


ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၁၂


လမ္းဦးစီးဌာန၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ယင္းမာပင္ခရိုင္၊ ပုလဲၿမိဳ႕နယ္မွ ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္

ျပည္ေထာင္စုရန္ပုံေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္ မုံရြာ-ပုလဲ-ဂန္႔ေဂါလမ္း (မိုင္-၃၆/၄-၄၅/၇) အတြင္း 

ကတၱရာလမ္းခ်ဲ႕၍ ေရပိတ္လႊာေလာင္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အသုံးျပဳရန္လိုအပ္ေသာ လမ္းခင္း

ပစၥည္းမ်ား (၈၀/၁၀၀ ကတၱရာႏွင့္ လမ္းခင္းေက်ာက္အရြယ္စုံ)အား (ျမန္မာက်ပ္ေငြ)ျဖင့္၀ယ္ယူရန္ 

အိတ္ဖြင့္ တင္ဒါေခၚယူ ထားသည္။

ပစၥည္းေပးသြင္းလိုသူမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္အေရာက္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါတင္သြင္းႏုိင္ေၾကာင္း

သိရသည္။

တင္ဒါပုံစံမ်ားကုိ (၁၃.၉.၂၀၁၈) ရက္မွစတင္ကာ နံနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၄ နာရီအထိ ေရာင္းခ်ေပး

သြားမည္ျဖစ္ၿပီး တင္ဒါပိတ္ရက္မွာ (၁၅.၁၀.၂၀၁၈) ရက္ ညေန (၄)နာရီျဖစ္သည္။

(၁၆.၁၀.၂၀၁၈) ရက္ နံနက္ (၁၀)နာရီတြင္ တင္ဒါဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တင္ဒါေလွ်ာက္လႊာပုံစံ၊ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို လမ္းဦးစီးဌာန၊ 

ယင္းမာပင္ ခရိုင္၊ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး (ၿမိဳ႕ျပ)ရုံးတြင္ (၁၃.၉.၂၀၁၈) ရက္မွ (၁၅.၁၀.၂၀၁၈) 

ရက္အထိ ရုံးအခ်ိန္အတြင္း စုံစမ္း၀ယ္ယူႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

 
၀ယ်ယူမည့် ဖွင့်ရက် / ပိတ်ရက်
Opening Date     : 13-Sep-2018 | Thu

Closing Date       : 15-Oct-2018 | Mon

Expire In        : Coming 1 day
 
ဆက်သွယ်ရန်
0