ကြန္ပ်ဴတာ ၊ မိတၱဴကူးစက္၊ စာေရးကိရိယာႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ စကၠဴျဖဴ မ်ားဝယ္ယူရန္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း (ျမန္မာ့မီးရထား )

တည်နေရာ  :

Sector    :

Buyer     :0

Type    :
၀ယ်ယူလိုသည့်အကြောင်း အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
ပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာ့မီးရထား
အိတ္ဖြင့္တင္ဒါ (Open Tender) ေခၚယူျခင္း

၁။ ေအာက္ပါ ပစၥည္း/ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ ဝယ္ယူ/ ေဆာင္ရြက္လုိပါသည္
၁ - ၀၁/ မမ /ဌာနခဲြ အသီးသီး - စာေရးကိရိယာႏွင့္ မိတၱဴကူးစက္ ဆက္စပ္ပစၥည္း (၁၆၁) မ်ိဳး ဝယ္ယူရန္
၂ - ၀၂/ မမ /ဌာနခဲြ အသီးသီး - ကြန္ပ်ဴတာ ဆက္စပ္ပစၥည္း (၆၉)မ်ိဳး ဝယ္ယူရန္
၃ - ၀၃/ မမ /ဌာနခဲြ အသီးသီး - အဆင့္ျမင့္ စကၠဴျဖဴ (၂)မ်ိဳးဝယ္ရန္
၄ - ၂၂/ မမ/ CE - ရြာသာႀကီးဘူတာ တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းတြင္ ဂဝံေစ့ပါေသာ ေတာင္ေျမ က်င္း (၃၀၀၀၀) ေျမဖုိ႔ျခင္းလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရန္
တင္ဒါပိတ္မည့္ ေန႔ / အခ်ိန္ - အမွတ္စဥ္ (၁)မွ (၃) ၂၆.၇.၂၀၁၇ (ဗုဒၶဟူးေန႔) (၁၄း၃၀) နာရီ
အမွတ္စဥ္ (၄)မွ (၃) ၉.၈.၂၀၁၇ (ဗုဒၶဟူးေန႔) (၁၄း၃၀) နာရီ

တင္ဒါပုံစံမ်ားကုိ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဌာနတြင္ (၂၆.၆.၂၀၁၇) ရက္ေန႔မွ စ၍ ရုံးခ်ိန္အတြင္း ဝယ္ယူႏုိင္ေၾကာင္းႏွင့္ အေသးစိတ္သိရွိလုိပါက ၎ဌာနသုိ႔ ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။
ေထာက္ပံ့ဌာန၊ ျမန္မာ့မီးရထား၊ ကုန္သည္လမ္းႏွင့္ ၅၁ လမ္းထိပ္
ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဖုန္း - 294352 , 291994
 
၀ယ်ယူမည့် ဖွင့်ရက် / ပိတ်ရက်
Opening Date     : 26-Jun-2017 | Mon

Closing Date       : 09-Aug-2017 | Wed

Expire In        : Coming 1 day
 
ဆက်သွယ်ရန်
294352