ကခ်င္ျပည္နယ္ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနအတြက္လိုအပ္ေသာပရိေဘာဂနွင့္ စက္ပစၥည္းမ်ားဝယ္ယူရန္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

တည်နေရာ  :

Sector    :

Buyer     :0

Type    :
၀ယ်ယူလိုသည့်အကြောင်း အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန
ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန
ကခ်င္ျပည္နယ္ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန
ျမစ္ႀကီးနားျမိဳ႔
ရက္စြဲ၊ ၂၀၁၆ခုနွစ္ ေအာက္တိိုဘာ(၂၄)ရက္
အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း
(၁)ကခ်င္ျပည္နယ္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနရံုးနွင့္ ျပည္နယ္ရံုးလက္ေအာက္ရွိ ျမိဳ႔နယ္ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနရံုးမ်ားတြင္ အသံုးျပဳရန္အတြက္ ပရိေဘာဂနွင့္ စက္ပစၥည္းမ်ားအသစ္ဝယ္ယူမည္ျဖစ္ပါသည္။
(၂) အဆိုပါ ပရိေဘာဂနွင့္ စက္ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းေဆာင္ရြက္လိုေသာ ကုမၸဏီမ်ား အေနျဖင့္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါတင္သြင္းနိုင္ေႀကာင္းနွင့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား သိရွိလိုပါက ကခ်င္ျပည္နယ္ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွဴးရံုးသို႔ ရံုးခ်ိန္အတြင္း လူကိုယ္တိုင္လာေရာက္၍ျဖစ္ေစ ၊ ဖုန္း ၀၇၄- ၂၂၃၄၂၊ ၂၂၃၀၇ တို႔သို႔ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ေႀကာင္း အသိေပးေႀကညာအပ္ပါသည္။
တင္ဒါပံုစံစတင္ေရာင္းခ်မည့္ရက္ - ၁၅- ၁၁- ၂၀၁၆ရက္
တင္ဒါပိတ္မည့္ရက္/အခ်ိန္ - ၁၅- ၁၂- ၂၀၁၆ ရက္၊ ညေန ၄း၃၀နာရီ
တင္ဒါေခၚယူေရးနွင့္ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႔
 
၀ယ်ယူမည့် ဖွင့်ရက် / ပိတ်ရက်
Opening Date     : 15-Nov-2016 | Tue

Closing Date       : 15-Dec-2016 | Thu

Expire In        : Coming 1 day
 
ဆက်သွယ်ရန်
0