ကခ်င္ျပည္နယ္ ႐ံုးခြဲမ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

တည်နေရာ  :

Sector    :

Buyer     :0

Type    :
၀ယ်ယူလိုသည့်အကြောင်း အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
၁။ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ ႐ံုးခြဲအား (RC)(၂)ထပ္၊ ေပ(၆၀×၄၀)၊ အေဆာက္အအံု(၁)လံုး၊ ေဆာက္လုပ္ရန္ရွိပါသျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါတင္သြင္းရန္ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

၂။ အဆိုပါ လုပ္ငန္းအတြက္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါပံုစံမ်ားအား စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕၊ ကခ်င္ျပည္နယ္႐ံုးခြဲ၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္၂-၈-၂၀၁၇ရက္မွစ၍ ၀ယ္ယူႏိုင္ၿပီး ၃-၉-၂၀၁၇ရက္၊ ၁၆း၄၀နာရီ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး တင္သြင္းရန္ ျဖစ္ပါသည္။

၃။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိလိုပါက ဘ႑ာအခြန္၊ စီမံကိန္းႏွင့္စီးပြားေရး၀န္ႀကီး႐ံုး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၊ ၀၇၄-၂၉၅၁၃ႏွင့္ ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕၊ ျပည္နယ္႐ံုးခြဲ ၀၇၄-၂၄၂၀၆တို႔တြင္ ႐ံုးခ်ိန္အတြင္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။
 
၀ယ်ယူမည့် ဖွင့်ရက် / ပိတ်ရက်
Opening Date     : 02-Aug-2017 | Wed

Closing Date       : 03-Sep-2017 | Sun

Expire In        : Coming 1 day
 
ဆက်သွယ်ရန်
0