ခုတင္(၁၀၀)ႏွင့္ေအာက္ ေဆးရံုမ်ားအတြက္ (FDA) အသိအမွတ္ျပဳေဆး၀ါးမ်ား ၊ ဓာတ္ခြဲခန္းသံုးေဆးပစၥည္းႏွင့္ ဓာတ္မွန္ဆိုင္ရာပစၥည္းမ်ားကို ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ ၀ယ္ယူမည္ျဖစ္ပါ၍ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါ

တည်နေရာ :
Sector :
Buyer : 0
Type :
၀ယ်ယူလိုသည့်အကြောင်း အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား၀န္ႀကီးဌာန
ကုသေရးဦးစီးဌာန
ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး- ပုသိမ္ၿမိဳ႕
အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

၁။ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား၀န္ႀကီးဌာန ကုသေရးဦးစီးဌာန ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရိွ ခုတင္(၁၀၀)ႏွင့္ေအာက္ ေဆးရံုမ်ားအတြက္ (FDA) အသိအမွတ္ျပဳေဆး၀ါးမ်ား ၊ ဓာတ္ခြဲခန္းသံုးေဆးပစၥည္းႏွင့္ ဓာတ္မွန္ဆိုင္ရာပစၥည္းမ်ားကို ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ ၀ယ္ယူမည္ျဖစ္ပါ၍ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါ ေခၚယူအပ္ပါသည္။

၂။ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါစည္းကမ္းအေသးစိတ္ႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားစာရင္းကိုသိရိွလိုပါက တိုင္းေဒသႀကီးကုသေရးဦးစီဌာန(ပုသိမ္ျပည္သူ႔ေဆးရံုႀကီး)တြင္လူကိုယ္တိုင္လာေရာက္စံုစမ္းႏိုင္ပါသည္။

တင္ဒါစတင္ေခၚယူမည့္ရက္ - ၂၈- ၁၁-၂၀၁၆ရက္ (တနလၤာေန႔)
တင္ဒါပိတ္မည့္ရက္/အခ်ိန္ - ၂၁-၁၂-၂၀၁၆ရက္ (ဗုဒၶဟူးေန႔) ညေန ၄း၀၀ နာရီ

ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းမ်ား၀ယ္ယူေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ
ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးကုသေရးဦးစီးဌာန ၊ ဖုန္း -၀၄၂-၂၂၁၉၂
၀ယ်ယူမည့် ဖွင့်ရက် / ပိတ်ရက်
Opening Date 28-Nov-2016 | Mon
Closing Date 21-Dec-2016 | Wed
Expire In Coming 1 day
ဆက်သွယ်ရန်
0
Scroll