ခ်င္းျပည္နယ္ ကုသေရးဦးစီးဌာန လက္ေအာက္ရိွ ခရိုင္အဆင့္ေဆးရံုးမ်ား ၊ ၿမိဳ႕နယ္ေဆးရံု၊ တိုက္နယ္ေဆးရံုမ်ားအတြက္ေဆး၀ါးမ်ား ၀ယ္ယူလိုပါသျဖင့္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါ

တည်နေရာ  :

Sector    :

Buyer     :0

Type    :
၀ယ်ယူလိုသည့်အကြောင်း အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း
၁။ ခ်င္းျပည္နယ္ ကုသေရးဦးစီးဌာန လက္ေအာက္ရိွ ခရိုင္အဆင့္ေဆးရံုးမ်ား ၊ ၿမိဳ႕နယ္ေဆးရံု၊ တိုက္နယ္ေဆးရံုမ်ားအတြက္ေဆး၀ါးမ်ား ၀ယ္ယူလိုပါသျဖင့္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါတင္သြင္းရန္ ဖိတ္ ေခၚအပ္ပါသည္။
၂။ တင္ဒါပိတ္မည့္ရက္ႏွင့္ အခ်ိန္ - ၁၈ - ၁ - ၂၀၁၇ ရက္ (ဗုဒၶဟူးေန႔) ညေန ၄း၀၀ နာရီ
၃။ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါပံုစံမ်ားကို ခ်င္းျပည္နယ္ကုသေရးဦးစီးဌာနမွဴးရံုး ၊ ဟားခါးၿမိဳ႕တြင္ ရံုးခ်ိန္ အတြင္း လာေရာက္ ထုတ္ယူႏိုင္ပါသည္။
အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူေရးေကာ္မတီ
ခ်င္းျပည္နယ္ကုသေရးဦးစီးဌာန
ဖုန္း - ၀၇၀ - ၂၁၀၂၁ ၊ ၀၇၀ - ၂၁၀၆၉
 
၀ယ်ယူမည့် ဖွင့်ရက် / ပိတ်ရက်
Opening Date     : 19-Dec-2016 | Mon

Closing Date       : 18-Jan-2017 | Wed

Expire In        : Coming 1 day
 
ဆက်သွယ်ရန်
0