ဂါက္ကြင္းအဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းႏွင့္ မြမ္းမံျပင္ဆင္ျခင္း အတြက္ EOI ေခၚယူ

တည်နေရာ  :

Sector    :

Buyer     :0

Type    :
၀ယ်ယူလိုသည့်အကြောင်း အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီပိုင္ ေဂါက္ကြင္းအဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းႏွင့္ 

မြမ္းမံျပင္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္း မ်ားအတြက္ EOI ေခၚယူ


ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၁၃


ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီပိုင္ ေဂါက္ကြင္းအဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းႏွင့္ မြမ္းမံျပင္ဆင္ျခင္း

လုပ္ငန္း မ်ားအတြက္ Build, Operate and Transfer (BOT) အေျခခံျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လိုေသာ 

ျပည္တြင္း၊ျပည္ပကုမၸဏီ မ်ားအား စိတ္၀င္စားမႈေဖာ္ျပျခင္း အဆိုျပဳလႊာ (EOI)မ်ား တင္သြင္းရန္ 

ဖိတ္ေခၚထားသည္။

အဆိုပါေဂါက္ကြင္းသည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ရြာမအေရွ႕ရပ္ကြက္၊ ၁၀မုိင္၊သီရိ

မဂၤလာလမ္း တြင္ တည္ရွိၿပီး EOI စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ (၁၇.၉.၂၀၁၈) ရက္မွစတင္ကာ 

အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ၿမိဳ႕ေတာ္ေဂါက္ကြင္းတြင္ ရုံးခ်ိန္အတြင္း 

၀ယ္ယူႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

EOI အဆိုျပဳလႊာ စာရြက္စာတမ္းအျပည့္အစုံကုိ ယင္းဌာနသုိ႔ (၂၈.၉.၂၀၁၈) ရက္ ညေန (၄း၃၀)နာရီ 

ေနာက္ ဆုံးထား၍ တင္သြင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္က်တင္သြင္းလာေသာ EOI အဆိုျပဳလႊာမ်ားကုိ 

လက္ခံစဥ္းစားမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္း EOI ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္သိရွိလိုေသာ အခ်က္မ်ားကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာ

ေရး ေက္ာမတီ၊ ပန္းဥယ်ာဥ္ႏွင့္ အားကစားကြင္းမ်ားဌာန၊ ဖုန္း - ၀၉ ၅၀၈၃၃၈၄ ၊ ၀၉ ၄၉၄၄၅၄၆၅ 

တို႔သုိ႔ ရုံးခ်ိန္ အတြင္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

 
၀ယ်ယူမည့် ဖွင့်ရက် / ပိတ်ရက်
Opening Date     : 17-Sep-2018 | Mon

Closing Date       : 28-Sep-2018 | Fri

Expire In        : Coming 1 day
 
ဆက်သွယ်ရန်
0