ေရႊဘုိေဆးရုံအတြက္ (FDA) အသိအမွတ္ျပဳေဆးဝါးမ်ား ဝယ္ယူရန္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

တည်နေရာ  :

Sector    :

Buyer     :0

Type    :
၀ယ်ယူလိုသည့်အကြောင်း အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား၀န္ႀကီးဌာန
ကုသေရးဦးစီးဌာန
ခုတင္(၂၀၀)ဆံ့ ျပည္သူ႕ေဆး႐ုံႀကီး၊ ေရႊဘိုၿမိဳ႕
အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

၁။ ေရႊဘိုၿမိဳ႕ ခုတင္(၂၀၀)ဆံ့ ျပည္သူ႕ေဆး႐ုံႀကီးတြင္ လာေရာက္ကုသေနေသာ
လူနာမ်ားအား ကုသေပးရန္ လိုအပ္ေသာ (FDA) အသိအမွတ္ျပဳ ေဆး၀ါးမ်ားကို
ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ ၀ယ္ယူမည္ျဖစ္သျဖင့္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါတင္သြင္းရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္
ပါသည္။

၂။ ေစ်းႏႈန္းတင္သြင္းလႊာပုံစံမ်ား စတင္ေရာင္းခ်မည့္ရက္ - ၂၁-၆-၂၀၁၇ရက္
တင္ဒါပိတ္မည့္ရက္ႏွင့္အခ်ိန္ - ၂၀-၇-၂၀၁၇ရက္ ညေန ၄နာရီ

၃။ တင္ဒါစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္အခ်က္
အလက္မ်ားကို သိရိွလိုပါက ေန႕စဥ္႐ုံးခ်ိန္အတြင္း ေအာက္ပါလိပ္စာတြင္ လာေရာက္
စုံစမ္းႏုိင္ပါသည္။

ေဆး႐ုံအုပ္ႀကီး႐ုံး
ျပည္သူ႕ေဆး႐ုံႀကီး၊ ေရႊဘိုၿမိဳ႕၊ ဖုန္း-၀၇၅-၂၁၀၀၈
 
၀ယ်ယူမည့် ဖွင့်ရက် / ပိတ်ရက်
Opening Date     : 21-Jun-2017 | Wed

Closing Date       : 20-Jul-2017 | Thu

Expire In        : Coming 1 day
 
ဆက်သွယ်ရန်
0