ေဆးဝါးမ်ား၊ ဓာတ္ခြဲခန္းသံုးေဆးမ်ား၊ ဓာတ္မွန္ဖလင္၊ ေဆးရည္မ်ားနွင့္ ေဆးရံုသံုးပစၥည္းမ်ားဝယ္ယူရန္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

တည်နေရာ  :

Sector    :

Buyer     :0

Type    :
၀ယ်ယူလိုသည့်အကြောင်း အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္အစိုးရ
က်န္းမာေရးနွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန
ကုသေရးဦးစီးဌာန
ရန္ကုန္ကေလးေဆးရံုႀကီး(ဒဂံုျမိဳ႔နယ္)
အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း
၁။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ရန္ကုန္ကေလးေဆးရံုႀကီးတြင္ တက္ေရာက္ကုသေနေသာ လူနာမ်ားအတြက္ေဆးဝါးမ်ား၊ ဓာတ္ခြဲခန္းသံုးေဆးမ်ား၊ ဓာတ္မွန္ဖလင္နွင့္ ေဆးရည္မ်ားနွင့္ ေဆးရံုသံုးပစၥည္းမ်ား(Consumables) မ်ားကို ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ ဝယ္ယူမည္ျဖစ္ပါ၍ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါတင္သြင္းေခၚယူအပ္ပါသည္။

၂။ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါ စည္းကမ္းအေသးစိတ္နွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားစာရင္းကို သိရွိလိုပါက ေဆးရံုအုပ္ႀကီးရံုး၊ ရန္ကုန္ကေလးေဆးရံုႀကီးတြင္ လူကိုယ္တိုင္လာေရာက္၍ စံုစမ္းေမးျမန္းနုိင္ပါသည္။
တင္ဒါစတင္ေခၚယူမည့္ရက္ - ၃- ၁၁- ၂၀၁၆ ရက္(ၾကာသပေတးေန႔)
တင္ဒါပိတ္မည့္ရက္ - ၃၀- ၁၁- ၂၀၁၆ရက္ (ဗုဒၶဟူးေန႔)
တင္ဒါပိတ္မည့္အခ်ိန္ - ညေန ၄ နာရီ
ေဆးရံုအုပ္ၾကီးရံုး
ရန္ကုန္ကေလးေဆးရံုႀကီး
အမွတ္(၂) ၊ ျပည္ေထာင္စုရိပ္သာလမ္း၊ ဒဂံုျမိဳ႔နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 
၀ယ်ယူမည့် ဖွင့်ရက် / ပိတ်ရက်
Opening Date     : 03-Nov-2016 | Thu

Closing Date       : 30-Nov-2016 | Wed

Expire In        : Coming 1 day
 
ဆက်သွယ်ရန်
0