ေဆးတကၠသုိလ္ (၂) ရန္ကုန္တြင္ အသုံးျပဳရန္ ပစၥည္းမ်ားတင္ဒါေခၚယူျခင္း

တည်နေရာ :
Sector :
Buyer : 0
Type :
၀ယ်ယူလိုသည့်အကြောင်း အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
၁။ ေဆးတကၠသိုလ္၂၊ ရန္ကုန္တြင္ အသံုးျပဳရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံမွ ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ႐ုံးလုပ္ငန္းသံုးစက္ပစၥည္းမ်ား၀ယ္ယူလိုပါသည္။
(က) ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ သင္တန္းသံုးပစၥည္းမ်ား
(ခ) လွ်ပ္စစ္သံုးစက္ပစၥည္းမ်ား
(ဂ) အရပ္ရပ္သံုးပစၥည္းမ်ား
(ဃ) ႐ုံးသံုးစက္ကိရိယာမ်ား
(င) ႐ုံးသံုးပရိေဘာဂမ်ား
(စ) ႐ုံးသံုးေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား
(ဆ) Test Book and Journal
(ဇ) ဓာတ္ေဆးပစၥည္းမ်ား

၂။ စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ားအေနျဖင့္ ေဆးတကၠသိုလ္-၂၊ ရန္ကုန္တြင္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါပံုစံႏွင့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္က်သင့္ေငြမ်ားေပးသြင္း၍၈-၉-၂၀၁၇ရက္ (ေသာၾကာေန႔)မွ စတင္၀ယ္ယူႏိုင္ပါသည္။ တင္ဒါမ်ားကို ၂၂-၉-၂၀၁၇ရက္ (ေသာၾကာေန႔) ညေန ၄း၀၀နာရီ ေနာက္ဆံုးထား တင္သြင္းရပါမည္။

၃။ အေသးစိတ္အခ်က္လက္မ်ားကို သိရွိလိုပါက (ဖုန္း-၀၁-၉၆၉၂၁၅၂၊ ၀၁-၉၆၉၉၈၅၄)တို႔သို႔ ႐ုံးခ်ိန္အတြင္း ဆက္သြယ္စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

တင္ဒါစိစစ္ေရြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီ
ေဆးတကၠသိုလ္-၂၊ ရန္ကုန္
ေခမာသီလမ္း၊ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
၀ယ်ယူမည့် ဖွင့်ရက် / ပိတ်ရက်
Opening Date 08-Sep-2017 | Fri
Closing Date 22-Aug-2017 | Tue
Expire In Coming 1 day
ဆက်သွယ်ရန်
0
Scroll