ဒီဇယ္ဆီ ႏွင့္ ပရီမီယံဒီဇယ္ဆီ မ်ားဌာနအေရာက္ က်ပ္ေငြျဖင့္ ၀ယ္ယူလိုပါသျဖင့္ စိတ္ပါ၀င္စားသည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

တည်နေရာ  :

Sector    :

Buyer     :0

Type    :
၀ယ်ယူလိုသည့်အကြောင်း အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

၁။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၏ ဌာနမ်ားတြင္ အသံုးျပဳရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါဆီမ်ားကို ဌာနအေရာက္ က်ပ္ေငြျဖင့္ ၀ယ္ယူလိုပါသျဖင့္ စိတ္ပါ၀င္စားသည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါမ်ား ေပးသြင္းႏိုင္ပါေၾကာင္း ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္-
စဥ္ ပစၥည္းအမ်ဳိးအမည္ အေရအတြက္
(က) ဒီဇယ္ဆီ ၁၀၀၀၀၀ ဂါလန္
(ခ ) ပရီမီယံဒီဇယ္ဆီ ၁၆၅၀၀၀ ဂါလန္

၂။ တင္ဒါပိတ္ရက္မွာ ၁၄ - ၃ - ၂၀၁၇ ရက္ ၁၆း၀၀ နာရီျဖစ္ၿပီး တင္ဒါပံုစံမ်ားအား ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ(ပထမထပ္) ဘတ္ဂ်တ္ႏွင့္ ေငြစာရင္းဌာန ၊ ပစၥည္း၀ယ္ယူေရးဌာနစုတြင္ ၀ယ္ယူႏိုင္ပါသည္။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ဖုန္း - ၃၈၈၇၃၂ သို႔လည္းေကာင္း ၊ စံခ်ိန္စံညႊန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ဖုန္း - ၀၉ - ၄၉၃၄၂၆၅၀ သို႕လည္းေကာင္း ရံုးခ်ိန္အတြင္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

ပစၥည္း၀ယ္ယူေရးအဖြဲ႕
 
၀ယ်ယူမည့် ဖွင့်ရက် / ပိတ်ရက်
Opening Date     : 09-Mar-2017 | Thu

Closing Date       : 14-Mar-2017 | Tue

Expire In        : Coming 1 day
 
ဆက်သွယ်ရန်
0