ဒီဇယ္ဆီ၊ ပရီမီယံဒီဇယ္ဆီ ႏွင့္ ဘိလပ္ေျမမ်ားဝယ္ယူရန္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါ ေခၚယူျခင္း

တည်နေရာ  :

Sector    :

Buyer     :0

Type    :
၀ယ်ယူလိုသည့်အကြောင်း အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိုင္ငံေတာ္
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မ္မတီ
ပစၥည္း၀ယ္ယူေရးတင္ဒါေကာ္မတီ
အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

၁။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၏ ဌာနမ်ားတြင္ အသံုးျပဳရန္အတြက္ လုိအပ္ေသာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဆီႏွင့္ဘိလပ္ေျမမ်ားကို ဌာနအေရာက္ က်ပ္ေငြျဖင့္ ၀ယ္ယူလိုပါသျဖင့္ စိတ္ပါ၀င္စားသည့္ လုပ္ငန္း ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါမ်ား ေပးသြင္းႏုိင္ပါေၾကာင္း ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္စဥ္

(က) ဒီဇယ္ဆီ (၆၀၀၀၀၀)ဂါလန္
(ခ) ပရီမီယံဒီဇယ္ဆီ (၂၀၀၀၀၀)ဂါလန္
(ဂ) ဘိလပ္ေျမ (၁၆၈၉၁၆၄)အိတ္

၂။ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါပုံစံႏွင့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ၁၈-၈-၂၀၁၇ရက္မွစ၍ ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္ၿပီး အိတ္ဖြင့္တင္ဒါမ်ားကို ၁၈-၉-၂၀၁၇ရက္ ၁၆း၀၀နာရီ ေနာက္ဆုံးထား၍ တင္သြင္းရမည္ျဖစ္ပါသည္။
တင္ဒါစီစစ္ေရြးခ်ယ္မည့္ ရက္အား ထပ္မံအေၾကာင္းၾကားပါမည္။
၃။ တင္ဒါပံုစံအား ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ(ပထမထပ္)ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ေငြစာရင္းဌာန၊
ပစၥည္း၀ယ္ယူေရးဌာနစု တြင္၀ယ္ယူႏူိင္ပါသည္။ အေသးစိတိတ္ အခ်က္အလက္
မ်ားကို ဖုန္းနံပါတ္ ၃၈၈၇၃၂ လည္းေကာငး္ ၊ စံခ်ိန္စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတြက္
ဖုန္းအမွတ္-၀၉-၅၀၅၄၀၈၅ ႏွင့္ ၀၉-၅၁၉၄၁၆၃ သို႔လည္းေကာင္း
ရုံးခ်ိန္အတြင္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ပါတယ္။

ပစၥည္းဝယ္ယူေရး တင္ဒါေကာ္မတီ
 
၀ယ်ယူမည့် ဖွင့်ရက် / ပိတ်ရက်
Opening Date     : 18-Aug-2017 | Fri

Closing Date       : 18-Sep-2017 | Mon

Expire In        : Coming 1 day
 
ဆက်သွယ်ရန်
0