အုတ္စက္႐ုံအသစ္ တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ အုတ္ထုတ္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္ တင္ဒါေခၚယူျခင္း

တည်နေရာ  :

Sector    :

Buyer     :0

Type    :
၀ယ်ယူလိုသည့်အကြောင်း အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်

အုတ္စက္႐ုံအသစ္ တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ အုတ္ထုတ္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္ တင္ဒါေခၚယူျခင္း

ေၾကညာသည့္ရက္စြဲ : 15 August 2018

ဌာန ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ

လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား General Procurement

တင္ဒါစတင္ေရာင္းခ်သည့္ေန႔ 16 August 2018

တင္ဒါပိတ္မည့္ရက္စြဲ 15 October 2018

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မည့္ေနရာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ

၁။           ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီပိုင္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ျပည္လမ္း၊ ၃၄ မိုင္တိုင္ရွိ ''ေမွာ္ဘီအုတ္စက္႐ုံ''ကို အုတ္စက္႐ုံအသစ္အျဖစ္ တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ရာ  အုတ္စက္႐ုံအသစ္ တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ အုတ္ထုတ္လုပ္ငန္းအား Public Private Partnership (PPP) အေျခခံျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လိုသည့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ၊ ကုမၸဏီမ်ား အား အဆိုျပဳလႊာတင္သြင္းနိုင္ရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

၂။           အဆိုျပဳလႊာ ပုံစံႏွင့္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို က်ပ္ ၅၀၀၀၀/-ျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လိပ္စာ တြင္ ႐ုံးခ်ိန္အတြင္း ဝယ္ယူနိုင္ပါသည္-


             ထုတ္လုပ္ေရးဌာန


              အမွတ္ (၃၉၉)၊ ၁၂ ထပ္ခြဲ႐ုံး၊ ၁၁ လႊာ၊ ကုန္သည္လမ္း၊


              ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္။

၃။           အဆိုျပဳလႊာမ်ားကို အထက္ေဖာ္ျပပါဌာနသို႔ ၁၅-၁၀-၂၀၁၈ (တနလၤာေန႔) (၁၅:၀၀)နာရီ ေနာက္ဆုံးထား တင္သြင္းရပါမည္။

၄။      အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား သိရွိလိုပါက ဦးျမင့္ဦး၊ ဒုတိယဌာနမွူး၊ ထုတ္လုပ္ေရးဌာန (ဖုန္း- ၀၉-၄၂၁၀၂၈၆၃၄)ထံတြင္  ႐ုံးခ်ိန္အတြင္း (နံနက္ ၉:၃၀ နာရီမွ ၄:၃၀ နာရီ) စုံစမ္းနိုင္ပါသည္။


 
၀ယ်ယူမည့် ဖွင့်ရက် / ပိတ်ရက်
Opening Date     : 16-Aug-2018 | Thu

Closing Date       : 15-Oct-2018 | Mon

Expire In        : Coming 1 day
 
ဆက်သွယ်ရန်
0