အသံုးမလိုပိုလွ်ံစက္ႏွင့္ စက္ပစၥည္းအေဟာင္းမ်ားကိုမ်က္ျမင္ အေျခအေနအတိုင္း ေလလံတင္ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္၍ တင္ဒါေခၚယူျခင္း

တည်နေရာ :
Sector :
Buyer : 0
Type :
၀ယ်ယူလိုသည့်အကြောင်း အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
တင္ဒါေခၚယူျခင္း

စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန ၊ အမွတ္(၂) အႀကီးစားစက္မႈလုပ္ငန္း ၊ အမွတ္(၂၄) အႀကီးစားစက္ရံု(ဒဂံု)ရိွ
အသံုးမလိုပိုလွ်ံစက္ႏွင့္ စက္ပစၥည္းအေဟာင္းမ်ားကိုမ်က္ျမင္ အေျခအေနအတိုင္း ေလလံတင္ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္၍ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္-

တင္ဒါပံုစံစတင္းေရာင္းခ်မည့္ရက္ - ၁၃ - ၂ - ၂၀၁၇ ရက္ (ရံုးခ်ိန္အတြင္း)

တင္ဒါပိတ္ရက္ - ၂၂ - ၂ - ၂၀၁၇ (ဗုဒၶဟူးေန႔) ၁၆း၀၀ နာရီ

တင္သြင္းရမည့္ေနရာ - စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန ၊ အမွတ္(၂)အႀကီးစားစက္မႈလုပ္ငန္း ၊စီမံ
ေရးဌာန ၊ ရံုးအမွတ္(၄၁) ၊ ေနျပည္ေတာ္။

ဖုန္းနံပါတ္မ်ား - ၀၆၇ - ၄၀၈၂၉၈ ၊ ၀၆၇ - ၄၀၈၄၀၇။
၀ယ်ယူမည့် ဖွင့်ရက် / ပိတ်ရက်
Opening Date 13-Feb-2017 | Mon
Closing Date 22-Feb-2017 | Wed
Expire In Coming 1 day
ဆက်သွယ်ရန်
0
Scroll