အဏုဇီဝဓာတ္ခြဲခန္း (၄)ခန္းအား ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မွီဓာတ္ခြဲခန္း ISQ အဆင့္ရရွိေအာင္ အၾကီးစားျပင္ဆင္ရန္အတြက္ တင္ဒါေခၚယူ

တည်နေရာ :
Sector :
Buyer : 0
Type :
၀ယ်ယူလိုသည့်အကြောင်း အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ၾကီးဌာန
အစားအေသာက္ႏွင့္ေဆးဝါးကြပ္ကဲရးဦးစီးဌာန
တင္ဒါေခၚယူျခင္း

၁။ ေနျပည္ေတာ္အစားအေသာက္ႏွင့္ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဦးစီဌာန႐ံုးဝင္းအတြင္း အဏုဇီဝဓာတ္ခြဲခန္း(၁၄၅'×၃၆'×၁၃')(၄)ခန္းအား ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မွီဓာတ္ခြဲခန္း ISQ အဆင့္ရရွိေအာင္ အၾကီးစားျပင္ဆင္ရန္အတြက္ ျပည္တြင္းရွိကုမၼဏီ/ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွအဆိုျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္အတူတင္ဒါတင္သြင္းရန္ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။
(က) တင္ဒါတင္သြင္းရမည့္ရက္ - ၁၄-၉-၂၀၁၆ ရက္
(ခ) တင္ဒါပိတ္သည့္ရက္ - ၁၃-၁၀-၂၀၁၆ ရက္

၂။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိလိုပါက ႐ံုးခ်ိန္အတြင္း ဖုန္း- ၀၆၇-၄၀၃၁၇၂၊၀၆၇-၄၀၃၅၈၆ တို႔သို့ ဆက္သြယ္စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။
အစားအေသာက္ႏွင့္ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန
၀ယ်ယူမည့် ဖွင့်ရက် / ပိတ်ရက်
Opening Date 14-Sep-2016 | Wed
Closing Date 13-Oct-2016 | Thu
Expire In Coming 1 day
ဆက်သွယ်ရန်
0
Scroll