အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးေဆးရံုႀကီး - မြန္ျပည္နယ္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

တည်နေရာ :
Sector :
Buyer : 0
Type :
၀ယ်ယူလိုသည့်အကြောင်း အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
ကုသေရးဦးစီးဌာန
အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးေဆးရံုႀကီး - မြန္ျပည္နယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕
အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း
၁။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း မြန္ျပည္နယ္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးေဆးရံုႀကီးတြင္ ေဆးရံုတက္ေရာက္ကုသေသာ လူနာမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာေဆးဝါးမ်ားကို ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ ဝယ္ယူမည္ျဖစ္ပါ၍ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါမ်ားေပးသြင္းရန္ ေခၚယူအပ္ပါသည္။
၂။ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားေရာင္းခ်မည့္ရက္ - ၂၀-၆-၂၀၁၆ ရက္
၃။ တင္ဒါပိတ္မည့္ရက္ႏွင့္အခ်ိန္ - ၁-၇-၂၀၁၆ ရက္ ညေန ၄း၃၀နာရီ
၄။ တင္ဒါစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားစာရင္းအေသးစိတ္ကိုသိရွိလိုပါက ေန႔စဥ္ရံုးခ်ိန္အတြင္း လာေရာက္စံုစမ္းႏိုင္ပါသည္။
ေဆးရံုအုပ္ႀကီးရံုး
အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ကေလးေဆးရံုႀကီး၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ ဖုန္း - ၁၅၇-၂၄၈၄၅
၀ယ်ယူမည့် ဖွင့်ရက် / ပိတ်ရက်
Opening Date 20-Jun-2016 | Mon
Closing Date 01-Jul-2016 | Fri
Expire In Coming 1 day
ဆက်သွယ်ရန်
0
Scroll