(၁.၉၀ဧက) ရွိ ေရႊနန္းေတာ္ဆန္စက္ေျမေနရာအား အိတ္ဖြင့္ေလလံစနစ္ျဖင့္ေရာင္းခ်မည္

တည်နေရာ  :

Sector    :

Buyer     :0

Type    :
၀ယ်ယူလိုသည့်အကြောင်း အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္
သမ၀ါယမအသင္းစုလီမိတက္
အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

၁။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ သမ၀ါယမအသင္းစုပိုင္၊ စာရင္း ေပါက္(၁.၉၀ဧက)ရွိ ေရႊနန္းေတာ္ဆန္စက္ေျမေနရာအား အိတ္ဖြင့္ေလလံ စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေလလံေလွ်ာက္လႊာေရာင္းခ်မည့္ေန႔ရက္ - ၄-၉-၂၀၁၇ ရက္မွ
ေလလံေလွ်ာက္လႊာပိတ္သိမ္းမည့္ေန႔ရက္ - ၂၁-၉-၂၀၁၇ ရက္ ညေန ၁၆း၃၀ နာရီအထိ
ေလလံတင္ဒါေရာင္းခ်မည့္ေန႔ရက္ - ၂၂-၉-၂၀၁၇ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီ
ေလလံတင္ဒါေရာင္းခ်မည့္ေနရာ - (တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ သမ၀ါယမ အသင္းစု႐ုံး)

၂။ တင္ဒါေလွ်ာက္လႊာပံုစံအား ဤသမ၀ါယမအသင္းစု႐ုံးတြင္၊ တစ္ေစာင္လွ်င္ (၅၀၀၀၀)က်ပ္ျဖင့္ ၀ယ္ယူႏိုင္ပါသည္။ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ေအာက္ပါ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားသို႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

ဖုန္း-၀၉-၃၁၅၁၄၂၉၀၊ ၀၉-၄၅၅၇၉၇၅၉၁၊ ၀၉-၉၆၇၃၂၄၉၃၉
အိတ္ဖြင့္ေလလံတင္ဒါထုခြဲေရာင္းခ်ေရးအဖြဲ႕၊ တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕
 
၀ယ်ယူမည့် ဖွင့်ရက် / ပိတ်ရက်
Opening Date     : 04-Sep-2017 | Mon

Closing Date       : 21-Sep-2017 | Thu

Expire In        : Coming 1 day
 
ဆက်သွယ်ရန်
0