ေဆးဆိုးပန္းရိုက္စက္

တည်နေရာ  :

Sector    :

Buyer     :0

Type    :
၀ယ်ယူလိုသည့်အကြောင်း အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
ေဆးဆိုးပန္းရိုက္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခ်င္သာည္
 
၀ယ်ယူမည့် ဖွင့်ရက် / ပိတ်ရက်
Opening Date     : 23-May-2016 | Mon

Closing Date       : 07-Jun-2016 | Tue

Expire In        : Coming 1 day
 
ဆက်သွယ်ရန်
0