ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ အင္ဂ်င္နီယာဌာန အတြက္ ဆိုဒီယမ္မီးလံုးႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားအား အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

တည်နေရာ : မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
Sector : Building & Constructions
Buyer : ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ
Type : အစိုးရတင်ဒါ
လုပ်ငန်းအမည် :
Notice: Undefined index: cmp_name in /var/www/html/baganmart.com/buy_details.php on line 120
၀ယ်ယူလိုသည့်အကြောင်း အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်

၁။ ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ အင္ဂ်င္နီယာဌာန(လမ္း/တံတား)၏
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ႏိုင္ငံေတာ္ေထာက္ပံ့ရန္ပံုေငြျဖင့္ ဆိုဒီယမ္မီးလံုးႏွင့္
ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားအား ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ ၀ယ္ယူလိုပါ၍ ပစၥည္းလက္၀ယ္ရွိၿပီးသူမ်ား

ေအာက္ပါအတိုင္း အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေပးသြင္းရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္-
ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား 250W Control Gear & Lamp (E40) (Ballast, Ignitor, Capacitor & Sodium Lamp)
အေရအတြက္ 500 Sets
ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား 120W LED Spare Part (LED Module, Driver & Surge Protection Device)
အေရအတြက္ 100 Sets
ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား 4C-25mm2 Cu/XLPE/PVC Cable
အေရအတြက္ 500 meter
ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား 1C-6mm2 Cu/XLPE/PVC Wire
အေရအတြက္ 1000 Meter

တင္ဒါပံုစံထုတ္ေပးမည့္ရက္ - ၁-၈-၂၀၁၇ရက္
တင္ဒါပိတ္မည့္ရက္ - ၁၄-၈-၂၀၁၇ရက္၊ ၁၆း၀၀ နာရီ
တင္ဒါေပးသြင္းရမည့္ေနရာ - အင္ဂ်င္နီယာဌာန(လမ္း/တံတား)
ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ
၂။ တင္ဒါပံုစံႏွင့္အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားအား ရံုးခ်ိန္အတြင္း ေအာက္ပါလိပ္စာ
တြင္ ေမးျမန္းစံုစမ္းထုတ္ယူႏိုင္ပါသည္-
အင္ဂ်င္နီယာဌာန(လမ္း/တံတား) အင္ဂ်င္နီယာဌာန(လမ္း/တံတား)

ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ
ဖုန္း-၀၆၇-၄၃၂၀၃၇ ဖုန္း-၀၆၇-၄၃၂၀၃၇

၀ယ်ယူမည့် ဖွင့်ရက် / ပိတ်ရက်
Opening Date 01 Aug 2017 | Tuesday
Closing Date 14 Aug 2017 | Monday
Expire In Already Expire!
ဆက်သွယ်ရန်

၀၆၇-၄၃၂၀၃၇၊ ၀၆၇-၄၃၂၀၃၇

Follow Us