အင္ဂ်င္နီယာဌာန (လမ္း/ တံတား)၏ Mini Excavator ဆက္စပ္ပစၥည္း(၁၅)မ်ဳိးအား အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

တည်နေရာ : မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
Sector : Machinery & Equipment
Buyer : အင္ဂ်င္နီယာဌာန (လမ္း/တံတား)
Type : အစိုးရတင်ဒါ
လုပ်ငန်းအမည် :
Notice: Undefined index: cmp_name in /var/www/html/baganmart.com/buy_details.php on line 120
၀ယ်ယူလိုသည့်အကြောင်း အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်

၁။ ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အင္ဂ်င္နီယာဌာန (လမ္း/
တံတား)၏ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ဘ႑ာေရးႏွစ္ ေငြလံုးေငြရင္း အသံုးစရိတ္ေငြျဖင့္
Mini Excavator ဆက္စပ္ပစၥည္း(၁၅)မ်ဳိးအား ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ ၀ယ္ယူ
လိုပါ၍ ပစၥည္းလက္၀ယ္ ရွိၿပီးသူမ်ား ေအာက္ပါအတုိင္း အိတ္ဖြင့္တင္ဒါ
ေပးသြင္းရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

ပစၥည္းအမ်ဳိးအစား Mini Excavator ၏ ဆက္စပ္ပစၥည္း
အေရအတြက္ (၁၅)မ်ဳိး ၂၀၁၇ခု

တင္ဒါပံုစံထုတ္ေပးမည့္ရက္ - ၁-၈-၂၀၁၇ရက္
တင္ဒါပိတ္မည့္ရက္ - ၁၄-၈-၂၀၁၇ရက္၊ ၁၆း၀၀နာရီ
တင္ဒါေပးသြင္းရမည့္ေနရာ - အင္ဂ်င္နီယာဌာန(လမ္း/တံတား)
ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ

၂။ တင္ဒါပံုစံႏွင့္အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားအား ရံုးခ်ိန္အတြင္း ေအာက္ပါလိပ္စာတြင္ ေမးျမန္းစံုစမ္းထုတ္ယူႏု

ိင္ပါသည္-

အင္ဂ်င္နီယာဌာန (လမ္း/တံတား)
ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ
ဖုန္း-၀၆၇-၄၃၂၀၃၇ ုန္း-၀၆၇-၄၃၂၀၃၇

၀ယ်ယူမည့် ဖွင့်ရက် / ပိတ်ရက်
Opening Date 01 Aug 2017 | Tuesday
Closing Date 14 Aug 2017 | Monday
Expire In Already Expire!
ဆက်သွယ်ရန်

၀၆၇-၄၃၂၀၃၇

Follow Us