အင္ဂ်င္နီယာဌာန (လမ္း/တံတား)၏ အရည္အေသြးျပည့္မီေသာကတၱရာ မ်ားအတြက္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

တည်နေရာ : မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
Sector : Building & Constructions
Buyer : အင္ဂ်င္နီယာဌာန
Type : အစိုးရတင်ဒါ
လုပ်ငန်းအမည် :
Notice: Undefined index: cmp_name in /var/www/html/baganmart.com/buy_details.php on line 120
၀ယ်ယူလိုသည့်အကြောင်း အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်

၁။ ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အင္ဂ်င္နီယာဌာန (လမ္း/တံတား)၏
၂၀၁၇-၂၀၁၈ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ လိုအပ္သည့္ အရည္အေသြးျပည့္မီေသာ ကတၱရာ
မ်ားအား ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ ၀ယ္ယူလိုပါ၍ ပစၥည္းလက္၀ယ္ရွိၿပီးသူမ်ား ေအာက္ပါ
အတုိင္း အိတ္ဖြင့္တင္ဒါ ေပးသြင္းရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။
ပစၥည္းအမ်ဳိးအစား ကတၱရာ(၈၀/၁၀၀) Country of Origin
အေရအတြက္ (၇၀)တန္ Iran

(ခ) တင္ဒါပံုစံထုတ္ေပးမည့္ရက္ - ၁-၈-၂၀၁၇ ရက္
တင္ဒါပိတ္မည့္ရက္ - ၁၄-၈-၂၀၁၇ ရက္၊ ၁၆း၀၀နာရီ

တင္ဒါေပးသြင္းရမည့္ေနရာ - အင္ဂ်င္နီယာဌာန(လမ္း/တံတား) ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္
သာယာေရးေကာ္မတီ

၂။ တင္ဒါပံုစံႏွင့္အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားအား ရံုးခ်ိန္အတြင္း ေအာက္ပါလိပ္စာတြင္ေမးျမန္းစံုစမ္းထုတ္ယူႏု

ိင္ပါသည္-

အင္ဂ်င္နီယာဌာန (လမ္း/တံတား)
ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ
ဖုန္း-၀၆၇-၄၃၂၀၃၇ ုန္း-၀၆၇-၄၃၂၀၃၇

၀ယ်ယူမည့် ဖွင့်ရက် / ပိတ်ရက်
Opening Date 01 Aug 2017 | Tuesday
Closing Date 14 Aug 2017 | Monday
Expire In Already Expire!
ဆက်သွယ်ရန်

အင္ဂ်င္နီယာဌာန(လမ္း/တံတား) ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီ

Follow Us