လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ေရအားလွ်ပ္စစ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဦးစီးဌာန အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း တင္ဒါအမွတ္ ၀၁/ရအ(ပဖတ)/သယ္ပို႔(တင္ဒါ)/၂၀၁၇-၂၀၁၈

တည်နေရာ : မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
Sector : Power, Electrical, Energy
Buyer : တင္ဒါေခၚယူေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ ေရအားလွ်ပ္စစ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဦးစီးဌာန ရံုးအမွတ္ (၂၇) ၊ ေနျပည္ေတာ္
Type : အစိုးရတင်ဒါ
လုပ်ငန်းအမည် :
Notice: Undefined index: cmp_name in /var/www/html/baganmart.com/buy_details.php on line 120
၀ယ်ယူလိုသည့်အကြောင်း အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန
ေရအားလွ်ပ္စစ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဦးစီးဌာန
အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း
တင္ဒါအမွတ္ ၀၁/ရအ(ပဖတ)/သယ္ပို႔(တင္ဒါ)/၂၀၁၇-၂၀၁၈

၁။ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဦးစီးဌာနလက္ေအာက္ရိွ အထက္နမ့္ထြမ္ ၊ အထက္ရဲရြာ ၊ သူေဌးႏွင့္ အထက္က်ဳိင္းေတာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း တို႕အတြက္ ႏိုင္ငံျခားစက္ပစၥည္းမ်ားအား စီမံကိန္းစခန္းဂိုးေဒါင္အေရာက္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအား ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ လုပ္ငန္းအပ္ႏွံ ေဆာင္ရြက္လိုပါသည္။

၂။ တင္ဒါပံုစံစတင္ေရာင္းခ်မည့္ရက္ - ၂၇ - ၂ - ၂၀၁၇ ရက္ ၊ (၀၉း၀၀) နာရီ
တင္ဒါပံုစံေနာက္ဆံုးတင္သြင္းရမည့္ရက္/အခ်ိန္ - ၂၂ - ၃ - ၂၀၁၇ ရက္ ၊ ၁၂း၀၀ နာရီ

၃။ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါပံုစံႏွင့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို သတင္းစာတြင္ ေၾကာ္ျငာပါသည့္ရက္မွစတင္၍ ရံုးခ်ိန္အတြင္း ေအာက္ပါဖုန္းနံပါတ္မ်ားသို႕ ဆက္သြယ္၀ယ္ယူႏိုင္ပါသည္။

တင္ဒါေခၚယူေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ
ေရအားလွ်ပ္စစ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဦးစီးဌာန
ရံုးအမွတ္ (၂၇) ၊ ေနျပည္ေတာ္

ဖုန္း- ၀၆၇ - ၈၁၀၄၁၈၉ ၊ ၀၆၇ - ၈၁၀၄၁၉၀ ၊ ၀၆၇ - ၈၁၀၄၁၉၁

၀ယ်ယူမည့် ဖွင့်ရက် / ပိတ်ရက်
Opening Date 27 Feb 2017 | Monday
Closing Date 22 Mar 2017 | Wednesday
Expire In Already Expire!
ဆက်သွယ်ရန်

ဖုန္း- ၀၆၇ - ၈၁၀၄၁၈၉ ၊ ၀၆၇ - ၈၁၀၄၁၉၀ ၊ ၀၆၇ - ၈၁၀၄၁၉၁

Follow Us