ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ေလလံေၾကာ္ျငာ

တည်နေရာ : ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Sector : Building & Constructions
Buyer : ေလလံတင္ေရာင္းခ်ေရးအဖြဲ႕ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာေရးေကာ္မတီ
Type : အစိုးရတင်ဒါ
လုပ်ငန်းအမည် :
Notice: Undefined index: cmp_name in /var/www/html/baganmart.com/buy_details.php on line 120
၀ယ်ယူလိုသည့်အကြောင်း အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ
ေလလံေၾကာ္ျငာ

၁။ ၂၀၁၇ - ၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာေရးေကာ္မတီ လက္ေအာက္ရိွ ဌာနမ်ားမွ ေကာ္မတီပိုင္လုပ္ငန္းမ်ား ေလလံတင္အငွားခ်ထားျခင္းအား ၂၃ - ၃ - ၂၀၁၇ ရက္ (ၾကာသပေတးေန႔) နံနက္ ၁၀း၀၀ နာရိတြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

၂။ ေလလံစည္းကမ္းခ်က္ႏွင့္ ေလွ်ာက္လႊာပံုစံမ်ားကို ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမအနီး ၊ဆယ္ထပ္ရံုး ၊ အင္ဂ်င္နီယာဌာ (အေဆာက္အံု) ၊ပဥၶမထပ္တြင္ ရံုးခ်ိန္အတြင္း ၀ယ္ယူေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ ေလလံေလွ်ာက္လႊာပိတ္ရက္မွာ ၂၂ - ၃ - ၂၀၁၇ ရက္ (ဗုဒၶဟူးေန႔) မြန္းလြဲ ၁၄း၀၀ နာရီအထိ ျဖစ္ပါသည္။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား သိရိွလိုပါက အင္ဂ်င္နီယာဌာ(အေဆာက္အအံု)သို႔ျဖစ္ေစ ၊ ဖုန္း ၀၁-၃၇၄၀၇၇သို႕ျဖစ္ေစ ေမးျမန္းစံုစမ္းႏိုင္ပါသည္။

ေလလံတင္ေရာင္းခ်ေရးအဖြဲ႕

၀ယ်ယူမည့် ဖွင့်ရက် / ပိတ်ရက်
Opening Date 10 Mar 2017 | Friday
Closing Date 22 Mar 2017 | Wednesday
Expire In Already Expire!
ဆက်သွယ်ရန်

ဖုန္း ၀၁-၃၇၄၀၇၇

Follow Us