စိတၱရမဟီအဆင့္ျမင့္အိမ္ရာ စီမံကိန္း (၂၆ x ၂၇ ) လမ္းႏွင့္ (၇၃ x ၇၄) လမ္းၾကားကြန္ဒို ၄ ၊ ၅ ၊ ၆ ရိွ Commercial တိုက္ခန္းမ်ားကို တင္ဒါအဆိုျပဳလႊာေခၚယူျခင္း

တည်နေရာ : မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
Sector : Building & Constructions
Buyer : ေဆာင္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ၊ ရံုးအမွတ္ ၄၀ ၊ ေနျ ပည္ေတာ္။
Type : အစိုးရတင်ဒါ
လုပ်ငန်းအမည် :
Notice: Undefined index: cmp_name in /var/www/html/baganmart.com/buy_details.php on line 120
၀ယ်ယူလိုသည့်အကြောင်း အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်

တင္ဒါအဆိုျပဳလႊာေခၚယူျခင္း

၁။ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ စီမံခန္႔ခြဲသည့္ မႏၱေလးတိုင္း
ေဒသႀကီး ၊ ခ်မ္းေအးသာဇံၿမိဳ႕နယ္ ၊ စိတၱရမဟီအဆင့္ျမင့္အိမ္ရာ စီမံကိန္း (၂၆ x ၂၇ ) လမ္းႏွင့္
(၇၃ x ၇၄) လမ္းၾကားကြန္ဒို ၄ ၊ ၅ ၊ ၆ ရိွ Commercial တိုက္ခန္းမ်ားကို အိတ္ပိတ္တင္ဒါစနစ္ျဖင့္
မ်က္ျမင္အေျခအေနအတိုင္း ပြင့္လင္းျမင္သာစြာေရာင္းခ်မည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ တင္ဒါအဆိုျပဳလႊာမ်ား
တင္သြင္းရန္ ဖိတ္ေခၚပါသည္။

(က) ေရာင္းခ်မည့္လူေနတိုက္ခန္းေပါင္း - ၆ ယူနစ္( ၁ယူနစ္ ၃ လႊာ)

( ခ ) တင္ဒါအဆိုျပဳလႊာေရာင္းခ်မည့္ရuf - ၂၄ - ၃- ၂၀၁၇ ရက္

( ဂ ) တင္ဒါအဆိုျပဳလႊာတင္သြင္းၿပီး တင္ဒါဖြင့္္လွစ္မည့္ရက္ - ၂၅ - ၄ - ၂၀၁၇ ရက္

(ဃ ) တင္ဒါအဆိုျပဳလႊာေရာင္းခ်မည့္ေနရာ - ေဆာင္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ၊ ရံုးအမွတ္ ၄၀ ၊ ေနျ
ပည္ေတာ္။

၂။ တိုက္ခန္း (၁)ခန္း ၏ ၾကမ္းခင္းေစ်းႏႈန္းမွာ (၁) စတုရန္းေပးလွ်င္ ေငြက်ပ္ ၉၆၀၀၀ (က်ပ္ကိုး
ေသာင္းေျခာက္ေထာင္) ႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။

၃။ တင္ဒါအဆိုျပဳလႊာပံုစံ ၊ တင္ဒါစည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဖုန္း
-၀၆၇-၄၀၇၅၂၇ သို႔ ရံုးခ်ိန္အတြင္း ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္ပါသည္။

တင္ဒါေရြးခ်ယ္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ

၀ယ်ယူမည့် ဖွင့်ရက် / ပိတ်ရက်
Opening Date 24 Mar 2017 | Friday
Closing Date 25 Apr 2017 | Tuesday
Expire In Already Expire!
ဆက်သွယ်ရန်

ဖုန္း -၀၆၇-၄၀၇၅၂၇

Follow Us