စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန ျမန္မာ့ေဆး၀ါးလုပ္ငန္း 500ml Glass Bottle With Cap(Amber) (၅၅၀၀၀)ပုလင္းအ၀ယ္တင္ဒါ

တည်နေရာ : မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
Sector : Health & Medical
Buyer : ျမန္မာ့ေဆး၀ါးလုပ္ငန္း(ရံုးခ်ဳပ္) ရံုးအမွတ္(၃၇)၊ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန ၊ ေနျပည္ေတာ္
Type : အစိုးရတင်ဒါ
လုပ်ငန်းအမည် :
Notice: Undefined index: cmp_name in /var/www/html/baganmart.com/buy_details.php on line 120
၀ယ်ယူလိုသည့်အကြောင်း အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်

စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန
ျမန္မာ့ေဆး၀ါးလုပ္ငန္း
500ml Glass Bottle With Cap(Amber)
(၅၅၀၀၀)ပုလင္းအ၀ယ္တင္ဒါ

၁။ ၀ယ္ယူမည့္ပစၥည္းအမည္ႏွင့္ အေရအတြက္
ပစၥည္းအမည္ အေရအတြက္
500ml Glass Bottle With Cap(Amber) (၅၅၀၀၀) ပုလင္း

၂။ တင္ဒါပိတ္ရက္ႏွင့္အခ်ိန္ - ၂၃ - ၃ - ၂၀၁၇ ရက္ ၊ ညေန ၄း၀၀ နာရီ

၃။ ပစၥည္းေပးသြင္းရမည့္စက္ရံု - ေဆး၀ါးစက္ရံု( အင္းစိန္)

၄။ တင္ဒါေပးသြင္းရမည့္ေနရာ - ဥကၠ႒ ၊ ေစ်းႏႈန္းစိစစ္ေရးေကာ္မတိ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန ၊ ရံုးအ
မွတ္(၃၀) ၊ ေနျပည္ေတာ္။

၅။ တင္ဒါပံုစံႏွင့္ တင္ဒါစည္းကမ္းအေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါဌာနတြင္ စံု
စမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

ျမန္မာ့ေဆး၀ါးလုပ္ငန္း(ရံုးခ်ဳပ္)
ရံုးအမွတ္(၃၇)၊ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန ၊ ေနျပည္ေတာ္
တယ္လီဖုန္းအမွတ္ ၊ ၀၆၇ - ၄၀၈၃၈၈

၀ယ်ယူမည့် ဖွင့်ရက် / ပိတ်ရက်
Opening Date 03 Mar 2017 | Friday
Closing Date 23 Mar 2017 | Thursday
Expire In Already Expire!
ဆက်သွယ်ရန်

တယ္လီဖုန္းအမွတ္ ၊ ၀၆၇ - ၄၀၈၃၈၈

Follow Us