Tankless Water Heaters
Tankless Water Heaters
ကြည့်ရှု့သူ အရေအတွက် : 375 view counts

Tankless Water Heaters

စျေးနူန်း :
အနည်းဆုံး အရေအတွက် : 1 Piece(s)
Brand : Rheem
Model : QST-Q8-80
ရောင်းသူရဲ့ အချက်အလက်များ
လုပ်ငန်းအမည် : Full Bright Myanmar Co.,Ltd Unverified Member
ဖုန်းနံပါတ် : 09-261325077,09-261325066,01-663326
အီးမေလ်
နေရာဒေသ : ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Specification(အသေးစိတ်အချက်အလက်များ)
Storage : Tankless:
Instant : Tankless
Installation : Wall Mounted
Housing Material : Quality
Capacity : Instant water heater
Power (W) : 8000
Voltage (V) : 220
Function : constant temperature
Color : Silver/ Red
Type : Tankless / fast
Descriptions(ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်း)

1. Using plus QST silicon tube non-metallic heating technology, the world's leading, 100% water and electricity separation, never furring.
2. New sixth generation IST6 Seten original type intelligent double CPU dual-core frequency conversion constant temperature control system, constant temperature faster and more accurate;
3. The Bullet temperature sensor, temperature measurement more accurate;
4. Microcomputer intelligent control system, and leakage resistance, prevent over temperature, high pressure, prevent dry, breakdown self check ,more than ten programmed security intelligence protection system, more secured;
5.Self-developed rear type hall flow sensor, automatic detection of water pressure, water temperature, water flow, ensure that never dry;
6. Use high-grade high strength color crystal toughened glass panel, noble, fashion;
7. automatic shutdown in 30 minutes without operation , prevent repeated heating, energy saving
8. Power off memory function no need the second set, convenient and quick;
9. Circuit hidden installation, can be multiple water supply;
10.Standard configuration: luxury lifter frame, common detachable shower head, pressure temperature control valve .

Business Description(လုပ်ငန်းအကြောင်း)

စား၀တ္ေနေရး Living Life တစ္ခုလံုးအတြက္ Customer မ်ားစိတ္ေက်နပ္မူ အၿပည့္အ၀ရရွိေစရန္ ေမွ်ာ္မွန္းပါသည္။ Customer မ်ားေက်နပ္ႏွစ္သက္မူ ရရွိေအာင္အစြမ္းကုန္ ဖန္တီးတည္ေဆာက္ရန္၊ ကုမၸဏီႏွင့္ ပတ္သက္ေနသူ (Stakeholder) မ်ား၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တတ္စြမ္းႏုိင္သမွ် ၿဖည့္ဆည္းေပးရန္၊ ကုမၸဏီ၀န္ထမ္းမ်ားအားလံုးကို တရားမွ်တစြာ ဆက္ဆံၿပီး စြမ္းေဆာင္ႏုိင္မူၿမင့္မားေစေရးအတြက္ ေလ့က်င့္ေပးရန္၊ TQM ( Total Quality Management) စနစ္ကိုက်င့္သံုးရန္၊ႏုိင္ငံေတာ္၏ မူ၀ါဒ၊ ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းကို လိုက္နာမူ၊ Customer မ်ားကို ေလးစားမူ၊ Stakeholder မ်ားအားလံုး၏ ရုိးသားေၿဖာင့္မတ္မူ (Honesty) ၊ မွန္ကန္မူ (Truthfulness) ႏွင့္ဂုဏ္သိကၡာရွိမူ (Intergrity) ၊ ကုမၸဏီ၀န္ထမ္းမ်ားကို ယံုၾကည္အားကိုးမူ ႏွင့္ အစုအဖြဲ႔ စိတ္ဓာတ္ရွိမူ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္ပိုင္းဆိုင္ရာ အက်င့္သိကၡာရွိမူ၊ ကုမၸဏီ၀န္ထမ္းမ်ားအဆင့္ဆင့္တာ၀န္ခံၿခင္းရွိမူ ၿဖစ္ပါသည္။

Follow Us