Solar (ဆိုလာ)
Solar (ဆိုလာ)
ကြည့်ရှု့သူ အရေအတွက် : 2378 view counts

Solar (ဆိုလာ)

စျေးနူန်း :
အနည်းဆုံး အရေအတွက် : 1 Piece(s)
Brand : Sun Power
Model : -
ရောင်းသူရဲ့ အချက်အလက်များ
လုပ်ငန်းအမည် : Sun Power Co.,Ltd Unverified Member
ဖုန်းနံပါတ် : (+95-1) 656728, 656729, 656745
အီးမေလ်
နေရာဒေသ : ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Specification(အသေးစိတ်အချက်အလက်များ)
Solar Panel : 100W@12V
Battery : 200Ah@12V, Maintenance Free
Inverter : 500W
Cahrge Controller : 8A@12V
Light : TV+DVD 65W (1Pcs) AC 5W CFL (2pcs)
Usage Hours : 5 hrs per day
Descriptions(ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်း)

ဆိုလာစနစ္သည္ ေနေရာင္းျခည္စြမ္းအင္သံုးျဖစ္၍ ေနေရာင္ျခည္အလင္းေရာင္ရွိေနသေရြ႕ မကုန္ခမ္းႏိုင္တဲ့ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ကို ရရွိေနမွာျဖစ္ပါတယ္။ မီးေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းၿပီး လံုၿခံဳစိတ္ခ်စြာ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ ေနေရာင္ျခည္အလင္းေရာင္မွလြဲ၍ အျခားေလာင္စာဆီမ်ား မလိုအပ္ေသာေၾကာင့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားသက္သာၿပီး ေရရွည္အသံုးျပဳႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူႀကီးမင္းတို႔အတြက္ ကုန္က်စရိတ္သက္သာၿပီး လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္းကို ေရရွည္အသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ Power Solar ကို မိတ္ဆက္ေပးလို္က္ပါတယ္။

Business Description(လုပ်ငန်းအကြောင်း)

ဆန္းပါ၀ါကုမၸဏီသည္ ဆိုလာလွ်ပ္စစ္ျပားမ်ားကို စတင္ေရာင္းခ်ခဲ့ဲ့သည္မွာ 10 ႏွစ္ေက်ာ္တိုင္ ရွိခဲ့ျပီျဖစ္သည္။
ဆိုလာလွ်ပ္စစ္ျပားမ်ား ေရာင္းခ်ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ အျမဲစိမ္းလန္း စိုေျပေနေစရန္ႏွင့္ ဆိုလာ စြမ္းအင္ကို ျမန္မာျပည္ရွိွိ ျပည္သူျပည္သားမ်ား၏ လွ်ပ္စစ္မီးလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွအေထာက္အကူ ျဖစ္ေစရန္္ ျဖစ္ပါသည္္။
ဆန္းပါ၀ါကုမၸဏီသည္ ျမန္မာျပည္တြင္းရွိ ေ၀းကြာေသာအရပ္ေဒသမ်ားအထိပါ ဆိုလာလွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာပစၥည္းမ်ားအား လို သေလာက္ျဖန္႔ေ၀ေပးျခင္းႏွင့္္ တပ္ဆင္ေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။ ဆိုလာလွ်ပ္စစ္ျပားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ပိုမိုသိရွိလိုပါက ေအာက္ပါ လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္၊ အီးေမးလ္လိပ္စာတို႔ျဖင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

Related Products For This Supplier
Follow Us