SCG Smartblock 10 cm. thick
SCG Smartblock 10 cm. thick
ကြည့်ရှု့သူ အရေအတွက် : 1336 view counts

SCG Smartblock 10 cm. thick

စျေးနူန်း :
အနည်းဆုံး အရေအတွက် : 1 Piece(s)
Brand : ALC Block
Model : SCG005
ရောင်းသူရဲ့ အချက်အလက်များ
လုပ်ငန်းအမည် : Myanmar CBM Services Co., Ltd Unverified Member
ဖုန်းနံပါတ် : 09 43207555 , 09 73024844 , 09 401505977
အီးမေလ်
နေရာဒေသ : ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Specification(အသေးစိတ်အချက်အလက်များ)
Size : 20 x 60 cm
Weight : 8.26 Kg
Color: : White
Brand : ALC Block
Model : SCG005
Descriptions(ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်း)

ALC block သည္ အေဆာက္အအံု ၏ အတြင္းပိုင္း နွင့္ အျပင္ပိုင္း နွစ္ခုလံုးအတြက္ အသံုးျပဳရသင့္ေတာ္ေအာင္ အထူးျပဳလုပ္ထားေသာ Block ျဖစ္သည္။သင့္ေနအိမ္ကို ယံုၾကည္စိတ္ခ် ေဘးကင္းလံုျခံဳ မႈ နွင့္ ခိုင္ခံေသာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ ကိုအျပည့္အဝ ေပးစြမ္းနုိင္သည္။လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအားကို ၃၀% အထိ ထိန္းသိမ္းနိုင္ျပီး သာမန္ ကြန္ကရစ္ထက္ ၁၀ ဆ အပူဒဏ္ကို ကာကြယ္တားဆီးေပးနုိင္သည္။ပတ္ဝန္းက်င္မွ ဆူညံသံမ်ားကို အထဲသို႔ ဝင္မလာနုိင္ေအာင္ တားဆီးေပးသည္။သာမန္ ကြန္ကရစ္ထက္ ငလ်င္ဒဏ္မွ ျဖစ္ေပၚေသာ Stress စုပ္ယူမႈအား ပိုေကာင္းသည္။ရံႊအုတ္မ်ားထက္ ၂ဆ ၃ဆ ပိုမို ေပါ့ပါးျပီး ၄ဆ ၅ဆ ပိုမို သိပ္သည္းျပီး strength ဆံုးရံွဳးမႈ မပါဝင္ေသာေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ စရိတ္္မ်ား ေလ်ာ့ခ်နုိင္သည္။အခ်ိန္တုိတုိျဖင့္ အလြယ္တကူ ေဆာက္လုပ္နုိင္ေသာေၾကာင့္ Installation ကို ၅၀% ေလ်ာ့ခ်ေပးသည္။

Business Description(လုပ်ငန်းအကြောင်း)

1990 မွစတင္၍ စီမံကိန္းေပါင္း မ်ားစြာ ျပဳလုုပ္ခဲ့ပါသည္။အေဆာက္အဦး မ်ားစြာ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါသည္။လုပ္သက္ (၂၄) နွစ္ရွိျပီး လက္ရွိတြင္ PAE နွင့္ ပုတ္ျပတ္ လက္ခံျခင္း Interior Decoration ျပဳလုပ္ျခင္း ကုန္က်စရိတ္ တြက္ခ်က္ျခင္း အေဆာက္အဦးအရည္အေသြးမ်ား စစ္ေဆးေပးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။Hotel မ်ားလည္း ေဆာက္လုပ္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ေျမပိုင္ရွင္နွင့္အက်ဴိးတူပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

Follow Us