အမျိုးအစားတူသော ကုန်ပစ္စည်းများကို သင်နှစ်သက်လျှင်
HOTA Near Vision Card
Distance Vision Chart, Sloan Letter Proportional-Spaced Distance Chart
MDF Desk Mercury Sphygmomanometer
Freezing Tube
Deluxe Massage Chair
LEA Symbols Single Symbol Book (3m)
LEA Symbols Single Symbol Book (3m)
ကြည့်ရှု့သူ အရေအတွက် : 377 view counts

LEA Symbols Single Symbol Book (3m)

စျေးနူန်း :
အနည်းဆုံး အရေအတွက် : 1 Pack(s)
Brand : Good-Lite
Model : 93236
ရောင်းသူရဲ့ အချက်အလက်များ
လုပ်ငန်းအမည် : Wonder Vision Myanmar Co.,Ltd Unverified Member
ဖုန်းနံပါတ် : 09 420726067,09 421147822
အီးမေလ်
နေရာဒေသ : ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Specification(အသေးစိတ်အချက်အလက်များ)
12.7cm x 12.7cm,12.7cm x 12.7cm
Descriptions(ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်း)

Includes isolating mask, response key, training cards, and instructions.

13 offset pages for easy flipping.

12.7 cm x 12.7 cm

Business Description(လုပ်ငန်းအကြောင်း)

Wonder Vision Myanmar was incorporated as a sole distributor of Eye Care and Cure Asia Pte Ltd since Aug 2013. EYE CARE AND CURE (ECC) is a well- established U.S. supplier of medical and surgical products for ophthalmologists, optometrists, surgery centers and optical shops and have been providing to worldwide customers over the years. At Wonder Vision (collaborated with Eye Care and Cure) we focus on providing the highest quality products and the best customer service so that you can focus on your patients. We continue to strive to be your one-stop- shop for all your eye care supplies. We are committed to providing new and innovative products that enhance patient care and outcomes and in support of this commitment we continue to develop and manufacture new and original products. Wonder Vision Myanmar (by collaborating with Eye Care and Cure ) supplies all kinds of medical and surgical products . We Accept special order items as per our customer requirements if they could not find in our catalog. Please contact us (PH: 09420726067) if you would like to have our product catalog.

Follow Us