Nature's Bounty Fish Oil
Nature's Bounty Fish Oil
ကြည့်ရှု့သူ အရေအတွက် : 121 view counts

Nature's Bounty Fish Oil

စျေးနူန်း :
အနည်းဆုံး အရေအတွက် : 1 Piece(s)
Brand : USA
Model : Nature's Bounty Fish Oil
ရောင်းသူရဲ့ အချက်အလက်များ
လုပ်ငန်းအမည် : San Lwin Trading Unverified Member
ဖုန်းနံပါတ် : (01-542930, 545523,‎ 09 8604600,‎ 8604601, ‎8604602
အီးမေလ်
နေရာဒေသ : ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Specification(အသေးစိတ်အချက်အလက်များ)
Shipping Weight: : 0.24kg
Calories : 25
Calories from Fat : 20
Polyunsaturated Fat : 2 g
Cholesterol : 25 mg 8%
Descriptions(ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်း)

1200 mg of Omega-3 Per Serving
Twice the Potency of EPA/DHA than Other Fish Oil Products
Coated to Minimize Fish Burps!
Purified to Eliminate Mercury, PCBs & Dioxins
Dietary Supplement
Laboratory Guaranteed Quality Tested
Double Strength Odor-less Fish Oil coated and contains EPA and DHA, which help support and maintain the health of your cardiovascular system. Omega-3 fatty acids are considered "good" fats important for heart and circulatory health. Omega-3s also help maintain triglyceride levels already within a normal range.

Business Description(လုပ်ငန်းအကြောင်း)

San Lwin Trading Company focuses on expanding its trading network by engaging new suppliers and entering pharmaceutical equipment market. A new section is already working on developing a pharmaceutical plant in Myanmar. SL Trading has also better our standardized distribution network and pharmaceutical products storage.

Follow Us