Nature's Bounty Co Q-10
Nature's Bounty Co Q-10
ကြည့်ရှု့သူ အရေအတွက် : 127 view counts

Nature's Bounty Co Q-10

စျေးနူန်း :
အနည်းဆုံး အရေအတွက် : 1 Piece(s)
Brand : USA
Model : Nature's Bounty Co Q-10
ရောင်းသူရဲ့ အချက်အလက်များ
လုပ်ငန်းအမည် : San Lwin Trading Unverified Member
ဖုန်းနံပါတ် : (01-542930, 545523,‎ 09 8604600,‎ 8604601, ‎8604602
အီးမေလ်
နေရာဒေသ : ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Specification(အသေးစိတ်အချက်အလက်များ)
Shipping Weight: : 0.08kg
Package Quantity: : 75 Softgels
Dimensions: : 5.1 x 5.1 x 10.7 cm , 0.07 kg Switch to Imperial units
Descriptions(ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်း)

25% More Free
Clinically Studied Ingredient for Heart Health
Rapid Release Liquid Softgel
Dietary Supplement
Guaranteed Quality - Laboratory Tested
Co Q-10 provides antioxidant protection and cardiovascular support. Statin medications can reduce Co Q-10 levels in the body. Co Q-10 can replenish what Statin medications may deplete.

Business Description(လုပ်ငန်းအကြောင်း)

San Lwin Trading Company focuses on expanding its trading network by engaging new suppliers and entering pharmaceutical equipment market. A new section is already working on developing a pharmaceutical plant in Myanmar. SL Trading has also better our standardized distribution network and pharmaceutical products storage.

Follow Us