MiniLab Wet Scrubber
MiniLab Wet Scrubber
ကြည့်ရှု့သူ အရေအတွက် : 591 view counts

MiniLab Wet Scrubber

စျေးနူန်း :
အနည်းဆုံး အရေအတွက် : 1 Piece(s)
Brand : Advancelab
Model : AD - MINILAB
ရောင်းသူရဲ့ အချက်အလက်များ
လုပ်ငန်းအမည် : AdvanceLab Scientific & Engineering Co.,Ltd Unverified Member
ဖုန်းနံပါတ် : 01 572393,09 421021773
အီးမေလ်
နေရာဒေသ : ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Specification(အသေးစိတ်အချက်အလက်များ)
2 part system : Mini Scrubber (above hood) , Holding Tank (in base cabinet)
Dimensions, mm(L x D x H) : 600mm x 600mm x 800mm
Construction : PVC or PP using “hot melt” fabrication techniques
Srubbing Media : Constantly renews and Poses liquid to the gas flow
Efficiency : High efficiency
Solid : High solid particle loading
Chemical Pump : Included
Duct Connections : 250 mm
Descriptions(ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်း)

Wet scrubbers are designed to remove water-soluble compounds from exhaust streams. Advancelab manufactures two types: MiniLab- a closed system comprising of a scrubber unit mounted above the fume hood and a holding tank below.MaxiLab- a stand-alone unit that can be remotely located.MiniLab can be utilised for individual hoods only. They allow exibility and are convenient to install.MaxiLab can be used for a series of hoods and are available in two sizes for this application.Units can be manufactured in PVC or PP sheet utilizing “hot weld” fabrication. All units come with a chemical resistant pump,sanitary and
water connections and a skid .
MINILAB, MAXILAB 1000 ,MAXILAB 2000 စသည့္Model (၃)မ်ိဳးခြဲထားျပီး အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ Laboratory Furniture မ်ားကို ဆက္သြယ္ဝယ္ယူလိုေသာ လူျကီးမင္းမ်ားအေနျဖင့္ Advance Lab Scientific & Engineering Co.,Ltd တြင္ စိတ္တိုင္းက် ယံုျကည္စိတ္ခ်စြာ၊ေဈးႏႈန္းခ်ိဳသာစြာေရြးခ်ယ္ ဝယ္ယူရရွိႏိုင္ပါသည္။

Business Description(လုပ်ငန်းအကြောင်း)

The company provides reliable solutions to complex construction challenges taking fresh creative approaches. We have positioned ourselves as the premier facility solution provider for the scientific industry spanning small-scale renovations to multi-million dollar projects.
Having taken our brand of expertise globally, in addition to consultancy, Advancelab also manufactures & exports laboratory furniture and fume-handling equipment. Advancelab has a strong commitment to delivering a leading customer experience and developing long-term relationships. The company has offices throughout South East Asia and has a distributor network and customer base spread over 30 countries in all continents.

Follow Us