Messer Multitherm  Machine
 Messer Multitherm  Machine
ကြည့်ရှု့သူ အရေအတွက် : 678 view counts

Messer Multitherm Machine

စျေးနူန်း :
အနည်းဆုံး အရေအတွက် : 1 Piece(s)
Brand : Messer Multitherm
Model : various
ရောင်းသူရဲ့ အချက်အလက်များ
လုပ်ငန်းအမည် : Greenergy One Co.,Ltd Unverified Member
ဖုန်းနံပါတ် : 09 5174543
အီးမေလ်
နေရာဒေသ : ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Specification(အသေးစိတ်အချက်အလက်များ)
Track Gauge : 2600
Working Width : 1500
Overall Width : 4070
Length : 1940
Height : 1980
Track Height : 500
Descriptions(ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်း)

Wide range of equipment options available, e.g. Skew Axis Rotator for plasma bevelling.

Excellent dynamic performance and accuracy, light enough for high cutting speeds and accelerations. Strong enough to take bevel cutting heads for oxyfuel and plasma hoses and cables lie inside the bridge for safety and neatness. Integrated transverse linear guide and rack for reduced wear and smoother drive.

Business Description(လုပ်ငန်းအကြောင်း)

လူၾကီးမင္းမ်ားအတြက္အဆင္ေၿပေစရန္အတြက္Montorစေသာစက္မ်ားက္ိုလည္းေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိပါသည္။လူၾကီးမင္းမ်ားအတြက္လုပ္ငန္းတြင္ၿဖစ္ေစ၊အိမ္တြင္ၿဖစ္ေစ၊ေက်ာငိးတြင္ၿဖစ္ေစ၊အဆင္ေၿပေအာင္ထုပ္လုပ္ေပးထားပါသည္။

Follow Us