အမျိုးအစားတူသော ကုန်ပစ္စည်းများကို သင်နှစ်သက်လျှင်
Soft Icecream Machine ISI-271SHS
ေကာ္ဖီေဖ်ာ္စက္
Chocolate Filling
Conti CC100 2G
Sugarcane Juice Extractor ျကံျကိတ္စက္
Magic Coffee machine
Magic Coffee machine
ကြည့်ရှု့သူ အရေအတွက် : 702 view counts

Magic Coffee machine

စျေးနူန်း :
အနည်းဆုံး အရေအတွက် : 1 Piece(s)
Brand : Magic
Model : Various
ရောင်းသူရဲ့ အချက်အလက်များ
လုပ်ငန်းအမည် : Sithar Coffee Co.,Ltd Unverified Member
ဖုန်းနံပါတ် : 01 559 359
အီးမေလ်
နေရာဒေသ : ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Specification(အသေးစိတ်အချက်အလက်များ)
Bac réservoir : 2, 5 litres
PuissanceI : 1100 watt
Poids : 9 Kg
Dimensions : :( L)205mm-(H)340mm-(P) 255mm
Descriptions(ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်း)

En cas de défaut reconnu par le constructeur, la garantie couvre les pièces uniquement.
Nous ne pouvons être tenus responsables de l'installation.
La garantie ne peut jouer en cas de mauvais usage de l'appareil, de problèmes électriques ou électroniques.
Prix départ France (Le prix ne comprend pas les frais de transport).

Business Description(လုပ်ငန်းအကြောင်း)

Sithar Coffee is Myanmar’s Crop to Cup Coffee Expert since 1996 with stakes in specialty coffee plantation, one of the largest investor at Mandalay Coffee Group’s USAID, WINROCK, and CQI supported coffee green bean processing plant with green beans exported to Japan, US, and Europe, supplying Sithar and High Land branded roasted green beans, equipment, and ingredients to 1000+ HORECA accounts across 41+ cities in Myanmar.

Sithar, with our partners, has coffee collection centers at Pyin Oo Lwin, Mandalay Division, and Ywa Ngan, Southern Shan, while providing financial support to local farmers and villagers to upgrade quality of Myanmar coffee, with encouragement to Golden Triangle at Eastern Shan on drug eradication and coffee replacement projects.

We believe in long term business relationships giving artisan experience to promoting Myanmar Coffee. Sithar can customize coffee with different varieties of different origins, different processing methods, roast profiles, giving businesses different blending experience to suit target segment.

With our partners across coffee growing regions, we are also financing and supporting small stake holder farmers to upgrade harvesting and processing methods of coffee so also can upgrade quality of Myanmar coffee to international level.

Sithar in Food & Beverage Industry

Our experience in coffee started since 1996, when we first established relationship with UCC of Japan and started importing premium coffee green beans from coffee growing countries of Latin America, Caribbean, and Africa to Myanmar for roasting.

In 2004, we went further up stream growing our Arabica coffee at our model coffee farm “Sithar Coffee Farm” at Pyin Oo Lwin at elevation above 3300+ft ( 1100 meters ).

We are currently supplying our roasted beans, equipment, and ingredients to 1000+ Horecas across Myanmar. Sithar Coffee is now a Q-certified Coffee with score above 80, touching the specialty coffee grade.

Sithar also is in joint venture operations with YKKO Group in bakery and gelato productions, which to synergize coffee sales.

Sithar in Engineering Service for Agricultural Systems

Sithar also provides Engineering services for Agricultural Systems tied up with Pinhalense from Brazil, manufacturer for processing equipment for coffee, macadamia, oil palm, grain, and pulses.

Follow Us