အမျိုးအစားတူသော ကုန်ပစ္စည်းများကို သင်နှစ်သက်လျှင်
FIBER LASER CUTTING MACHINE
CNC cutting machine / oxy-fuel / plasma / economical MetalMaster 2.0
KOHAN : Fly Die Set Shear
Laser Plummet ML-401
GRE / GREP Price Computing Scale
KOMATSU : Shearing Machine
KOMATSU : Shearing Machine
ကြည့်ရှု့သူ အရေအတွက် : 386 view counts

KOMATSU : Shearing Machine

စျေးနူန်း :
အနည်းဆုံး အရေအတွက် : 1 Piece(s)
Brand : KOMATSU
Model : SHS-13-310
ရောင်းသူရဲ့ အချက်အလက်များ
လုပ်ငန်းအမည် : RK YANGON STEEL CO., LTD.
ဖုန်းနံပါတ် : 09-972 476 095 (ENG,JP) , 01-230 9097 (MYA)
အီးမေလ်
နေရာဒေသ : ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Specification(အသေးစိတ်အချက်အလက်များ)
SPEC : 3, 100mm x THK 13mm
Type : Shearing Machine
Shapes : Cut plates into various shapes
Descriptions(ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်း)

KOMATSU : Shearing Machine

Model: SHS-13-310
SPEC : 3,100mm x THK 13mm
Cut plates into various shapes

High Speed Delivery
We pay full attention on Stocking, Producing and Transporting Speed in order to satisfy the customers.

High Quality & Differentiation
We maintain innovated production with high quality materials adapting JIS (Japan Standard) as our inspection criteria.

Technology
High skill operators trained by Japanese Manufacturers and high quality materials maintain our high-end technology.

Business Description(လုပ်ငန်းအကြောင်း)

Steel Manufacturer (Coil Center)

Import Japanese Materials from Japanese mills, and process (levelling/shearing/press) in Myanmar. Process steel coil to a cut sheet with Japanese Machineries. (JIS Standard Adapted)

Our Mission

RK YANGON STEEL is established to produce high quality steel products in Myanmar with Japanese machineries and standard. Our mission is to train and cultivate Myanmar’s future to become high skilled experts. RKYS will take a role for the innovation of Myanmar’s manufacturing industry.

Our Customers :

- Domestic Steel Dealer
- Manufacturer (Domestic/Japanese)
- Construction (Domestic/Japanese)
- Domestic Shipyard

Follow Us