အမျိုးအစားတူသော ကုန်ပစ္စည်းများကို သင်နှစ်သက်လျှင်
Foldable Scale (Super Fold (or) S4 (ေခါက္ကတၱား)
Horizontal Band Saw
3 in 1 Infrared Thermometer (IRT)
GR / GRP price Computing Scale
Electronic Money Detector
KETT Riceter f-512
KETT Riceter f-512
ကြည့်ရှု့သူ အရေအတွက် : 589 view counts

KETT Riceter f-512

စျေးနူန်း : 500 $ per Unit(s)
အနည်းဆုံး အရေအတွက် : 1 Unit(s)
Brand : KETT
Model : Riceter f-512
ရောင်းသူရဲ့ အချက်အလက်များ
လုပ်ငန်းအမည် : Pioneer Agrobiz Co. Ltd. Unverified Member
ဖုန်းနံပါတ် : 01-528720, 09-773189910, 09-5107059, 09-795506830, 09-5104218
အီးမေလ်
နေရာဒေသ : ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Specification(အသေးစိတ်အချက်အလက်များ)
,
Descriptions(ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်း)

ဂ်ပန္ႏိုုင္ငံရွိ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ၾကာ သီးႏွံအစိုုဓါတ္တိုုင္းကိရိယာအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုု ထုုတ္လုုပ္ေရာင္းခ်ေနေသာ KETT Electric Laboratory မွ ထုုတ္လုုပ္ထာေးသာ Riceter f-512 အမ်ိဳးအစား ဆန္/စပါး အစိုုဓါတ္တိုုင္းကိရိယာျဖစ္သည္။ Riceter f-512 အစိုုဓါတ္တိုုင္းကိရိယာသည္ ျမန္မာႏိုုင္ငံမွ စပါး၊လံုုးတီးႏွင့္ ဆန္တိုု႕ကိုု ဂ်ပန္ႏိုုင္ငံရွိ KETT ဓါတ္ခြဲခန္းတြင္ စမ္းသပ္ျပီး ျမန္မာႏိုုင္ငံအတြက္ သီးသန္႕ထုုတ္လုုပ္ထားေသာ ေမာ္ဒယ္ျဖစ္သည္။ တိုုင္းတာရာတြင္ စပါး လံုုးသြယ္၊ လံုုးပုု၊ လံုုးတီး အသြယ္အပုု၊ ဆန္ျဖဴ အသြယ္အပုု စသည္ျဖင့္ အေသးစိတ္တိုုင္းတာႏုုိင္သည္။ ဤကိရိယာႏွင့္ အတူ ဗူးအတြင္းတြင္ စပါးလံုုးတီးခြဲ ၾကည့္ႏိုုင္ေသာ ကိရိယာငယ္ပါ ပါရွိပါသည္။
KETT အမ်ိဳးအစား သီးႏွံ အစိုုဓါတ္တိုုင္း ကိရိယာမ်ားအတြက္ တိုုင္းတာမွဳ ျပန္လည္ခ်ိန္ညိွျခင္း Calibration လုုပ္ေပးျခင္း၊ Spare parts မ်ား၀ယ္ယူျခင္း ႏွင့္ ျပဳျပင္ျခင္း ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားလည္း ျပဳလုုပ္ေပးပါသည္။

Business Description(လုပ်ငန်းအကြောင်း)

ပိုင္အိုးနီးယားအဂရိုဗဇ္ ကုမၸဏီလီမိတက္မွ ေအာက္ပါဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။
• ဆန္းက်ဴး (SUNCUE) အမွတ္တံဆိပ္ ထိုင္ဝမ္ႏိုုင္ငံထုုတ္ သီးႏွံစံုုအေျခာက္ခံစက္မ်ား
• ဗီယက္နမ္ဒီဇိုင္း သီးႏွံစံုုစပါးအေျခာက္ခံစက္မ်ား
• ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွတင္သြင္းေသာ (KETT) “ကက္” အမွတ္တံဆိပ္ သီးႏွံအစိုဓာတ္တုိင္းကိရိယာမ်ား
• အေမရိကန္ႏိုင္ငံ GrainPro Inc., မွ ေလလံုပိတ္စနစ္ သီးႏွံသိုေလွာင္အိတ္မ်ား
• ပိုင္အိုးနီးယား မ်ိဳးေစ့သိုေလွာင္အိတ္မ်ား။ စပါး၊ ေျပာင္း၊ ေျမပဲ၊ ပဲပုုပ္ မ်ိဳးေစ့ခ်ကိရိယာမ်ား

Follow Us