အမျိုးအစားတူသော ကုန်ပစ္စည်းများကို သင်နှစ်သက်လျှင်
Metal And Non-metal Laser Cutting Bed HS-B1325M(သတၳဳေလဆာျဖတ္စက္)
KOMATSU : Shearing Machine
4 SIDE PLANER & MOULDER
R5000 Weighing Indicator
Horizontal Band Saw
KETT PM-450 သီးႏွံအစိုုဓါတ္တိုုင္းကိရိယာ
KETT PM-450 သီးႏွံအစိုုဓါတ္တိုုင္းကိရိယာ
ကြည့်ရှု့သူ အရေအတွက် : 642 view counts

KETT PM-450 သီးႏွံအစိုုဓါတ္တိုုင္းကိရိယာ

စျေးနူန်း : 700 $ per Unit(s)
အနည်းဆုံး အရေအတွက် : 1 Unit(s)
Brand : KETT
Model : PM-450
ရောင်းသူရဲ့ အချက်အလက်များ
လုပ်ငန်းအမည် : Pioneer Agrobiz Co. Ltd. Unverified Member
ဖုန်းနံပါတ် : 01-528720, 09-773189910, 09-5107059, 09-795506830, 09-5104218
အီးမေလ်
နေရာဒေသ : ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Specification(အသေးစိတ်အချက်အလက်များ)
Dimension : 125(W) x 205 (D) x 215 (H) mm
Measurement Range : 1-40% (sample dependent)
Display : Digital (LCD)
Power Source : 4 Pcs of AA size 1.5V batteries
Descriptions(ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်း)

ဂ်ပန္ႏိုုင္ငံရွိ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ၾကာ သီးႏွံအစိုုဓါတ္တိုုင္းကိရိယာအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုု ထုုတ္လုုပ္ေရာင္းခ်ေနေသာ KETT Electric Laboratory မွ ထုုတ္လုုပ္ထာေးသာ သီးႏွံအမ်ိဳးသံုုးဆယ္ တိုုင္းတာႏိုုင္သည့္ အစိုုဓါတ္တိုုင္းကိရိယာျဖစ္ပါသည္။ တိုုင္းတာရာတြင္ နမူနာကိုု ၾကိတ္ခြဲစရာမလိုုပဲ တိုုင္းတာႏုုိင္သည္။ အစိုုဓါတ္ကိုုတိုုင္းတာရာတြင္ အေလးခ်ိန္ႏွင့္ ထုုထည္အေပၚတြင္ပါ တြက္ခ်က္တိုုင္းတာေသာေၾကာင့္ တိက်မွဳရွိျပီး အေျဖထြက္ရာတြင္လည္း ျမန္ဆန္ပါသည္။
တိုုင္းတာႏုုိင္ေသာ သီးႏွံအမ်ိဳးအစားမ်ားမွာ-

ဂ်ံဳ၊ ဘာလီ၊ ေျပာင္း၊ ပဲပုုပ္၊ မုုန္ညွင္းေစ့၊ ရိုုင္းစပါး၊ ျမင္းစားဂ်ံဳ၊ ႏွံစားေျပာင္း၊ ေနၾကာ (အၾကီး)၊ ေနၾကာ (အလတ္)၊ ေနၾကာ (ေသး)၊ စပါး (လံုုးရွည္)၊ ဆန္ (လံုုးရွည္)၊ စပါး (လံုုးပုု)၊ ဆန္ (လံုုးပုု)၊ ဆန္ (လံုုးတိုု)၊ မက္မြန္၊ ကိုုကိုုး၊ သစ္အယ္သီး၊ ပစ္စတာခ်ီယိုုသီး၊ ေျမပဲ၊ ပဲလံုုး၊ ႏွမ္း (ျမန္မာမ်ိဳး)၊ ကုုလားပဲ၊ ပဲစင္းငံုု၊ ပဲတီစိမ္း၊ မတ္ပဲ၊ ေလးညွင္း၊ ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ျငဳတ္ေကာင္း (မဲ)၊ ေကာ္ဖီ (စိမ္း)၊ ေကာ္ဖီေစ့ (ေလွာ္ျပီး)

KETT အမ်ိဳးအစား သီးႏွံ အစိုုဓါတ္တိုုင္း ကိရိယာမ်ားအတြက္ တိုုင္းတာမွဳ ျပန္လည္ခ်ိန္ညိွျခင္း Calibration လုုပ္ေပးျခင္း၊ Spare parts မ်ား၀ယ္ယူျခင္း ႏွင့္ ျပဳျပင္ျခင္း ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားလည္း ျပဳလုုပ္ေပးပါသည္။

Business Description(လုပ်ငန်းအကြောင်း)

ပိုင္အိုးနီးယားအဂရိုဗဇ္ ကုမၸဏီလီမိတက္မွ ေအာက္ပါဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။
• ဆန္းက်ဴး (SUNCUE) အမွတ္တံဆိပ္ ထိုင္ဝမ္ႏိုုင္ငံထုုတ္ သီးႏွံစံုုအေျခာက္ခံစက္မ်ား
• ဗီယက္နမ္ဒီဇိုင္း သီးႏွံစံုုစပါးအေျခာက္ခံစက္မ်ား
• ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွတင္သြင္းေသာ (KETT) “ကက္” အမွတ္တံဆိပ္ သီးႏွံအစိုဓာတ္တုိင္းကိရိယာမ်ား
• အေမရိကန္ႏိုင္ငံ GrainPro Inc., မွ ေလလံုပိတ္စနစ္ သီးႏွံသိုေလွာင္အိတ္မ်ား
• ပိုင္အိုးနီးယား မ်ိဳးေစ့သိုေလွာင္အိတ္မ်ား။ စပါး၊ ေျပာင္း၊ ေျမပဲ၊ ပဲပုုပ္ မ်ိဳးေစ့ခ်ကိရိယာမ်ား

Follow Us