အမျိုးအစားတူသော ကုန်ပစ္စည်းများကို သင်နှစ်သက်လျှင်
Frequency inverter NL1000 series
Datacard MX2100 Card Issuance System
Scanner
Forbes Hot & Cold Water purifier
SW-106 Solar fence light
Forbes Neo
Forbes Neo
ကြည့်ရှု့သူ အရေအတွက် : 451 view counts

Forbes Neo

စျေးနူန်း :
အနည်းဆုံး အရေအတွက် : 1 Piece(s)
Brand : Forbes
Model : ForbN001
ရောင်းသူရဲ့ အချက်အလက်များ
လုပ်ငန်းအမည် : FORBES Co.,Ltd
ဖုန်းနံပါတ် : 09 420169982,09795125275,09794078985
အီးမေလ်
နေရာဒေသ : ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Specification(အသေးစိတ်အချက်အလက်များ)
Dimensions (W x D x H)) in mm : 310 x 232 x 418
Power Rating : : 18 watts
Input Water Turbidity : 15 NTU (max)
Net Weight : : 4.5 kg
Input Voltage : : 230 V AC/50 Hz
Input Water Iron : 0.3 ppm (max)
Purified Water Output** : 2 litres/min (max)
Input Water Pressure (min) : : 0.4 kg/Sq.cm
Input Water Chlorine : 2 ppm (max)
Ultra- Violet lamp : 8 watts
Input Water Pressure (max) : 2.0 kg/Sq.cm
Input Water Temperature : 5 C – 45 C
Descriptions(ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်း)

Neo ေရသန္႔စင္မႈစနစ္အဆင့္၃ဆင့္အတြက္ ေရစင္ျကယ္ျခင္းႏွင့္ေသာက္သံုးေရ၏စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားအေနႏွင့္ပထမအဆင့္ကေတာ့ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာအညစ္အေျကး၊ဖုန္ႏွင့္ရႊံ့အလႊာ၊အနည္အႏွစ္မ်ားကိုfilterမွတဆင့္ထုတ္ေပးျပီးအေရာင္၊အနံ႔၊ေအာ္ဂဲနစ္ႏွင့္ဓာတုအညစ္အေျကးမ်ားေလ်ာ့နည္းေစပါသည္။

Business Description(လုပ်ငန်းအကြောင်း)

ကမာၻတဝွမ္းမွcustomerမ်ားႏွင့္ခိုင္ျမဲေသာrelationshipတည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္စဥ္ဆက္မျပတ္အေျပာင္းအလဲလိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုျဖည့္ဆည္းရန္ျဖစ္ျပီးအရည္အေသြးျမင့္စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ဆန္းသစ္ေသာထုတ္ကုန္မ်ားထုတ္လုပ္ ရန္တို့ျဖစ္သည္။
က်န္းမာေသာlifeႏွင့္က်န္းမာေသာေနအိမ္မ်ားအတြက္သာမကဝန္ေဆာင္မႈ မ်ားအားစဥ္ဆက္မျပတ္ေပးျခင္း၊ အသက္အရြယ္က်ား၊မ မေရြးဘာသာတရားလူမ်ိဳးအားလံုးforbes ထုတ္ကုန္မ်ားသံုးစြဲႏိုင္ပါသည္။

Follow Us