အမျိုးအစားတူသော ကုန်ပစ္စည်းများကို သင်နှစ်သက်လျှင်
Mini Solar Sensor Stair Lamp
Datacard SD460 Card Printer Direct to Card
Scanner
NCR SelfServ™ 22e Cash Dispenser
Forbes Neo
Forbes Designa
Forbes Designa
ကြည့်ရှု့သူ အရေအတွက် : 485 view counts

Forbes Designa

စျေးနူန်း :
အနည်းဆုံး အရေအတွက် : 1 Piece(s)
Brand : Forbes
Model : ForbD001
ရောင်းသူရဲ့ အချက်အလက်များ
လုပ်ငန်းအမည် : FORBES Co.,Ltd
ဖုန်းနံပါတ် : 09 420169982,09795125275,09794078985
အီးမေလ်
နေရာဒေသ : ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Specification(အသေးစိတ်အချက်အလက်များ)
Dimensions (W x D x H) : : 230 x 170 x 340mm
Net Weight : : 2.9 kg
Purified water output:** : 2litres//min (max.)
Input Voltage: : 230V AC / 50 Hz
Input Water Pressure:*** : 0.4(Min) -2.0(Max.) kg/sq.cm (29 PSI)
Descriptions(ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်း)

Forbes Designa ေရသန္႕စက္သည္ UV technology အဆင့္(၃)ဆင့္ၿဖင့္ သန္႕စင္ေသာေရအၿဖစ္ၿပဳလုပ္ေပးပါသည္။ ေရကို Complements ၿဖစ္ေအာင္ စစ္ထုတ္ေပးပါသည္။ ဘက္တီးရီးယား၊ဗိုင္းရပ္စ္၊ကိုသတ္ေပးၿခင္း၊အညစ္ေၾကး ႏွင့္၊အနံ႕ထြက္ၿခင္းမွကာကြယ္ေပးၿခင္းစသည့္အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားရရွိေစႏုိင္ပါသည္။့

Business Description(လုပ်ငန်းအကြောင်း)

ကမာၻတဝွမ္းမွcustomerမ်ားႏွင့္ခိုင္ျမဲေသာrelationshipတည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္စဥ္ဆက္မျပတ္အေျပာင္းအလဲလိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုျဖည့္ဆည္းရန္ျဖစ္ျပီးအရည္အေသြးျမင့္စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ဆန္းသစ္ေသာထုတ္ကုန္မ်ားထုတ္လုပ္ ရန္တို့ျဖစ္သည္။
က်န္းမာေသာlifeႏွင့္က်န္းမာေသာေနအိမ္မ်ားအတြက္သာမကဝန္ေဆာင္မႈ မ်ားအားစဥ္ဆက္မျပတ္ေပးျခင္း၊ အသက္အရြယ္က်ား၊မ မေရြးဘာသာတရားလူမ်ိဳးအားလံုးforbes ထုတ္ကုန္မ်ားသံုးစြဲႏိုင္ပါသည္။

Follow Us