အမျိုးအစားတူသော ကုန်ပစ္စည်းများကို သင်နှစ်သက်လျှင်
Motor Automatic Voltage Stabilizer
Side Mounted Cantabric Filter AS-15782
ABB Electric Motor
Auto Voltage Regulator (Generator Control)
Jacuzzi Magnum Force 1.5 HP In Ground Swimming Pool Pump
FIRMAN Portable Generators
FIRMAN Portable Generators
ကြည့်ရှု့သူ အရေအတွက် : 547 view counts

FIRMAN Portable Generators

စျေးနူန်း :
အနည်းဆုံး အရေအတွက် : 1 Piece(s)
Brand : FIRMAN
Model : SDG7000SE
ရောင်းသူရဲ့ အချက်အလက်များ
လုပ်ငန်းအမည် : KENSO Billion Power Co.,Ltd Unverified Member
ဖုန်းနံပါတ် : +95-1 662268, 656120, 656124,+95-1 662268
အီးမေလ်
နေရာဒေသ : ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Specification(အသေးစိတ်အချက်အလက်များ)
Product Type: : Generator
SKU: : SUMFDGSDG
AC Output (50Hz): : 5.0kva Max 4.5kva Rated
DC Output (12V/8.3A): : Yes
Phase No: : Single Phase
Descriptions(ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်း)

FIRMAN Portable Generators နဲ႕ မိတ္ဆက္ေပးခ်င္ပါတယ္။ Engine Power အားေကာင္းမြန္ၿပီး အရည္ေသြး အေရာင္ကာလာမွာ သပ္ရပ္လွပါသည္။ ေနအိမ္၊ အေသးစားလုပ္ငန္း တို႕တြင္ မရွိမၿဖစ္လိုအပ္ေသာ မီးစက္အမ်ဳိးအစားတစ္ခုၿဖစ္ၿပီး ေရရွည္အတြက္အသံုးၿပဳရန္ သင့္ေတာ္ပါသည္။ မီးပ်က္ေသာအခါတြင္လည္း အလြယ္တကူစက္ႏူိးႏုိင္ၿပီး မိမိလိုအပ္ေသာ မီးအတုိင္းတာကို ရရွိေစႏုိင္ပါသည္။ မီးစက္ေလာင္စာဆီေနနဲ႔ ဒီဇယ္ဆီကိုအသံုးၿပဳႏုိင္ၿပီး အင္ဂ်င္သံမွာ ၿငိမ္သက္လွပါသည္။FIRMAN Portable Generators သည္မီးပ်က္လွ်င္ ေထာက္အကူၿပဳေပး ႏုိင္ေသာစက္ပစၥည္းအမ်ဳိးအစားတစ္ခုၿဖစ္ပါသည္။

Business Description(လုပ်ငန်းအကြောင်း)

KENSO Billion Power Co., Ltd. မွ kenso Power တံဆိပ္ျဖင္႔ အီလက္ထေရာနစ္ ပစၥည္းမ်ားကို ထုတ္လုပ္ ေပးေနလ်က္ ရွိၿပီး ၂၀၁၀ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ေလေအးစက္မ်ား (Air conditioners) , မီးအားထိန္းသိမ္းစက္မ်ား( Automatic regulators) နွင္႔ လ်ွပ္စစ္ ဓါတ္အားေပးစက္မ်ား (kenso Generators) စသည္႔ ပစၥည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ဂ်ပန္စက္ ကိရိယာမ်ား အသံုးျပဳျပီး ထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ျဖဴးေပးေနလ်က္ ရွိပါသည္။ လွပခန္႔ညား ဆြဲေဆာင္မႈရွိေသာ ဒီဇိုင္းရွိျခင္း၊ ပစၥည္း အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ျခင္း၊ တာရွည္ခံကာ သံုးစြဲနိုင္ျခင္းတို႔ေၾကာင္႔ ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာ အသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။ အာမခံသက္တမ္း အတြင္း အခမဲ႔ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖင္႔ အထူး ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးေနလ်က္ရွိပါသည္။ ပစၥည္းမ်ားကို သံုးစြဲသူမ်ား ေန႔စဥ္ လူေနမႈဘဝကို ျမွင္႔တင္နိုင္ေရး၊ အရည္အေသြးျမင္႔ ပစၥည္းမ်ား အစဥ္ ထုတ္လုပ္နိုင္ေရး၊ ကာလ ၾကာရွည္စြာ အသံုးျပဳနိုင္ေရး၊ သံုးစြဲသူမ်ား၏ ပတ္ဝန္းက်င္ကို သန္႔ရွင္း သာယာလွပ နိုင္ေစေရး စသည္႔ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင္႔ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေပး ေနလ်က္ ရွိပါသည္။ ကုန္ပစၥည္း အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို မခုိမကပ္ပဲ Qyality ျမင္႔ပစၥည္းမ်ား နွင္႔ နည္းပညာ ျမင္႔ျမင္႔ျဖင္႔ အဓိဌာန္ ဦးထိပ္ထားၿပီး၊ သံုးစြဲသူမ်ားလက္ထဲသို႔ တရားမ်ွမ်ွျဖင္႔ ျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်နိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

Follow Us